Budgetera försäljning med Planacy

Få en enklare säljbudget med högre precision

Budgetera försäljning med Planacy

Få en enklare säljbudget med högre precision

Säljbudgetering

Sälj är i de allra flesta företag den viktigaste avdelningen. Det är också den avdelning som har störst påverkan på slutprodukten i budget-, prognos- och planeringsarbetet. Hur mycket ska ni sälja? Till vem? När? Och inte minst - vilka varor ska ni sälja och till vilka priser?

Med Planacy får ni anpassade budget- och prognosmallar för er verksamhet. Planera er försäljning på en högre detaljnivå och med bättre kvalitet – samtidigt som det blir enklare och snabbare för slutanvändaren.

Film: Säljbudgetering i Planacy

Kundanpassade mallar

Genom att integrera Planacy med ert BI, DW eller affärssystem kan ni automatiskt hämta ert artikel- och kundregister. Inmatningsmallarna anpassas efter hur er verksamhet och säljprocess ser ut. Budgetera per säljare, artikel, artikelgrupp eller kund. Med Planacy kan ni budgetera på samma nivå och dimensionella struktur som ni följer upp och analyserar verksamheten med.

Enkelt och användarvänligt

Slipp Excel, bokföringskonton, krångliga formler och konstiga strukturer. Med Planacys användarvänlighet och kraftfulla funktioner går det snabbt och enkelt för säljare och säljchefer att budgetera verksamheten.

Bättre kontroll och framåtblick!

Planacy ger er kontroll över er säljbudget. Ni får kunskap om vad som driver intäkter och hur det påverkar resultatet. Välkända dimensioner och begrepp förenklar för användaren och ökar detaljnivån och kvaliteten på arbetet – det ger er en bättre framåtblick.

Genom att integrera Planacy med ert BI, DW eller affärssystem kan ni automatiskt hämta ert artikel- och kundregister. Inmatningsmallarna anpassas efter hur er verksamhet och säljprocess ser ut. Budgetera per säljare, artikel, artikelgrupp eller kund. Med Planacy kan ni budgetera på samma nivå och dimensionella struktur som ni följer upp och analyserar verksamheten med.

Slipp Excel, bokföringskonton, krångliga formler och konstiga strukturer. Med Planacys användarvänlighet och kraftfulla funktioner går det snabbt och enkelt för säljare och säljchefer att budgetera verksamheten.

Planacy ger er kontroll över er säljbudget. Ni får kunskap om vad som driver intäkter och hur det påverkar resultatet. Välkända dimensioner och begrepp förenklar för användaren och ökar detaljnivån och kvaliteten på arbetet – det ger er en bättre framåtblick.

Ta första steget mot en enklare säljbudget med högre kvalitet!

Med Planacy får ni en planeringsplattform med en unik flexibilitet och konfigurerbarhet. Fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Boka ett demo-möte eller en webb-demo redan idag.