Bättre framåtblick med Rullande Prognoser

Planacy är byggt för löpande planering!

Bättre framåtblick med Rullande Prognoser

Planacy är byggt för löpande planering!

Rullande Prognoser

I en allt mer föränderlig värld med snabba och disruptiva konkurrenter är det allt viktigare att ha en löpande och uppdaterad framåtblick. Planacy är skapat för att enkelt kunna tillämpa och arbeta med rullande prognoser vilket erbjuder er möjligheten till en kontinuerligt uppdaterad bild av framtiden med dess finansiella möjligheter och konsekvenser. Något som ger er bättre beslutsunderlag över vilka aktiviteter som krävs för att påverka prognosen och utvecklingen i rätt riktning. 

I Planacy kan ni arbeta med finansiell och operativ planering enligt den metod som passar er bäst. Ni kan göra det löpande med rullande månader, kvartal, tertial eller halvår. Enbart som rullande eller i kombination med en budget. Ni kan helt enkelt arbeta enligt den princip som ni själva föredrar. Planacy stödjer även Ad-Hoc-planering, det vill säga att ni enkelt kan starta upp en ny prognosrunda när omvärlden eller förutsättningarna förändras.

Byggt för rullande prognoser

Planacy är byggt för att erbjuda dig som kund en enklare, bättre och mer värdeskapande framåtblick. Rullande prognoser är en central del av detta och ni kan som kund när som helst börja tillämpa ett rullande prognosförfarande i Planacy. Antingen direkt vid implementation av Planacy eller när ni använt det nya systemstödet ett tag och vill ge er själva en mer löpande framåtblick.

Automatiska prognosförslag

Med Planacys rika utbud av kraftfulla funktioner kombinerat med drivarbaserade element kommer Planacy kunna presentera smarta och uträknade automatiska prognosförslag i er rullande prognosprocess. Allt för att göra det rullande prognosarbetet enklare och mer värdeskapande för såväl adminstratören av processen som slutanvändarna i verksamheten. 

Bättre framåtblick

Något som tidigare har varit för betungande för att vara praktiskt genomförbart är med ett modernt sysstemstöd något som nu är enkelt att komma igång med. Genom att implementera Planacy och tillämpa rullande prognoser med drivarbaserade element för er verksamhet kommer ni med kort arbetsinstas få en mer frekvent och bättre framåtblick för att enklare kunna styra verksamheten i den riktningen som behövs. 

Ta första steget till en bättre framåtblick redan idag!

Planacy är en modern plattform som snabbt och enkelt kan skräddarsys efter er verksamhet och behov tack vare vår genomtänkta tekniska arkitektur, anpassningsbara moduler och rika utbud av kraftfulla funktioner. Boka ett demomöte eller en webbdemo idag.