Planacy är byggd för rullande prognoser

Rullande prognoser ger er en bättre framåtblick!

Planacy är byggd för rullande prognoser

Rullande prognoser ger er en bättre framåtblick!

Rullande Prognoser

I en allt mer föränderlig värld med snabba och disruptiva konkurrenter är det viktigt att ha en löpande och uppdaterad framåtblick. Med Planacy kan ni enkelt arbeta med rullande prognoser. Rullande prognoser ger er en kontinuerlig och uppdaterad framåtblick med både finansiella möjligheter och konsekvenser.  Ni får ett bättre beslutsunderlag över vilka aktiviteter som krävs för att påverka prognosen och utvecklingen i rätt riktning.

I Planacy kan ni arbeta med finansiell och operativ planering enligt den metod som passar er bäst. Löpande med rullande månader, kvartal, tertial eller halvår. Enbart som rullande eller i kombination med en budget. Planacy stödjer även Ad-Hoc-planering vilket innebär att ni enkelt kan starta upp en ny prognosrunda när omvärlden eller förutsättningarna förändras.

Byggt för rullande prognoser

Planacy är byggt för att ge företag en bättre och löpande framåtblick, rullande prognoser är en central del av det. Ni kan närsomhelst börja att utföra rullande prognoser – direkt vid implementationen eller när ni har använt Planacy ett tag.

Automatiska prognosförslag

Med kraftfulla funktioner och drivare kan Planacy presentera smarta och automatiska prognosförslag i er rullande prognosprocess. Det gör det rullande prognosarbetet enklare och mer värdeskapande för både processens administratör och slutanvändaren.

Bättre framåtblick

Med en modern planeringsplattform är det enkelt att komma igång med att skapa en bättre framåtblick. Genom att implementera Planacy, tillämpa drivare och rullande prognoser, kommer ni med en enklare och effektivare arbetsinsats, få en löpande och bättre framåtblick som hjälper er att styra företaget i rätt riktning.

Ta första steget mot en löpande och bättre framåtblick!

Med Planacy får ni en planeringsplattform med en unik flexibilitet och konfigurerbarhet. Fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Boka ett demo-möte eller en webb-demo redan idag.