Anpassad projektbudgetering med Planacy

En enklare, snabbare och mer värdeskapande projektbudgetering!

Anpassad projektbudgetering med Planacy

En enklare, snabbare och mer värdeskapande projektbudgetering!

Projektbudgetering

Projektbudgetering och -prognostisering kan vara väldigt komplext och tidsödande samtidigt som det kräver en hög grad av anpassning efter kundens affärslogik. Planacy är inte bara utvecklat för att hantera komplexa affärsprocesser utan tillåter dessutom en kundunik anpassning som sömlöst integreras med projektuppföljningen. Något som underlättar ett delegerat ägandeskap i processen och möjliggör för projektledarna att ge input på ett enkelt och användarvänlig sätt. Vinsterna blir tidsbesparing, ökad kontroll och bättre kvalité på arbetet. 

 Smarta och värdeskapande funktioner

 

Enkelt & Användarvänligt

Planacy bidrar inte bara till en enklare projektplanering för slutanvändaren med ett modernt och användarvänligt gränssnitt utan bidrar i lika hög grad till en enklare administration av densamma. Med projektbudgeteringen integrerad med ekonomi- och resultatbudgeten samt övriga planeringsprocesser minskar ni dessutom dubbelarbetet samt det manuella förberedelsearbetet i form av datainsamling etc. 

 

Anpassad process

Planacy stödjer er planeringsprocess! Tack vare vår genomtänkta tekniska arkitektur tillsammans med anpassningsbara moduler och planeringsmallar kan Planacy stödja komplexa planeringsprocesser så som succesiv vinstavräkning (SVA), flerårsprojekt samt ett anpassat workflow så som attest för olika projektnivåer eller statusar.

Ökad kvalité & kontroll

Med kraftigt minskad administration, mer tid över till analys och ett ökat ägarskap genom en delegerad projektbudgetering på dimensioner som projektledarna förstår blir kvalitén på arbetet betydligt högre. Dessutom får ni genom de sömlösa integrationer Planacy erbjuder en fullständig kontroll över såväl projektplaneringen som projektuppföljningen i ett modernt och enkelt gränssnitt.

Planacy bidrar inte bara till en enklare projektplanering för slutanvändaren med ett modernt och användarvänligt gränssnitt utan bidrar i lika hög grad till en enklare administration av densamma. Med projektbudgeteringen integrerad med ekonomi- och resultatbudgeten samt övriga planeringsprocesser minskar ni dessutom dubbelarbetet samt det manuella förberedelsearbetet i form av datainsamling etc. 

 

Planacy stödjer er planeringsprocess! Tack vare vår genomtänkta tekniska arkitektur tillsammans med anpassningsbara moduler och planeringsmallar kan Planacy stödja komplexa planeringsprocesser så som succesiv vinstavräkning (SVA), flerårsprojekt samt ett anpassat workflow så som attest för olika projektnivåer eller statusar.

Med kraftigt minskad administration, mer tid över till analys och ett ökat ägarskap genom en delegerad projektbudgetering på dimensioner som projektledarna förstår blir kvalitén på arbetet betydligt högre. Dessutom får ni genom de sömlösa integrationer Planacy erbjuder en fullständig kontroll över såväl projektplaneringen som projektuppföljningen i ett modernt och enkelt gränssnitt.

Ta första steget till en enklare och snabbare projektbudgetering!

Planacy är en modern plattform som snabbt och enkelt kan skräddarsys efter er verksamhet och behov tack vare vår genomtänkta tekniska arkitektur, anpassningsbara moduler och rika utbud av kraftfulla funktioner. Boka ett demomöte eller en webbdemo idag.