Personalbudgetering med Planacy

En ökad detaljeringsnivå och kvalité på er personalbudget!

Personalbudgetering med Planacy

En ökad detaljeringsnivå och kvalité på er personalbudget!

HR- & Personalbudget

Att budgetera personalkostnader så som löner, bonusar, sjukdom, semester och pensioner på en tillräckligt detaljerad nivå är många gånger en utmaning. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och verksamheten saknar ofta förståelse för regelverket.

Med Planacys HR & Personalmodul möjliggör vi en ökad detaljeringsnivå samtidigt som vi förenklar personalbudgeteringen för de med personalansvar.

Film: Planacy HR

Enkel central administration

I Planacys HR-modul blir det enkelt att administrera det centrala regelverket. Genom integrationer till era försystem och er BI-plattform hämtar Planacy all referensdata och du som ansvarig över processen administrerar och förändrar enkelt regelverket för beräkningar, så som generella lönetillägg, semestervillkor, pensionsavtal och lönerevisioner. Något som kan göras innan, under eller efter verksamhetens input med fullt genomslag till den slutliga personal- och resultatbudgeten. 

Förenklad inmatning för verksamheten

Planacys HR- & Personalmodul underlättar att flytta ut ansvaret i organisationen. Verksamhetscheferna med bäst kännedom om sin avdelning budgeterar sin personal med full hänsyn till det centrala regelverket. Personalansvariga hanterar med några enkla knapptryck planerade nyanställn​​ingar, personalförändringar och individuella förmåner samt sysselsättningen för sina anställda. Allt görs på begrepp som de känner sig trygga med för att sen låta systemet automatiskt driva kostnadsposterna till rätt konton med en betydligt högre datakvalité än tidigare.

Ökad detaljeringsnivå för en mer korrekt personalbudget

Med Planacys HR- & Personalmodul får ni era budgeterade lönekostnader på samma detaljerade nivå som bokförda löner med hänsyn tagen till periodiseringseffekter för semesterlöneskuld och semesterersättning. Såväl för individ, team, avdelning, resultatenhet och övergripande nivå för hela bolaget. På så vis får ni en mer korrekt personalbudget med en tydlig kopplig mellan gjorda antaganden och utfall som underlättar uppföljning och analys.

I Planacys HR-modul blir det enkelt att administrera det centrala regelverket. Genom integrationer till era försystem och er BI-plattform hämtar Planacy all referensdata och du som ansvarig över processen administrerar och förändrar enkelt regelverket för beräkningar, så som generella lönetillägg, semestervillkor, pensionsavtal och lönerevisioner. Något som kan göras innan, under eller efter verksamhetens input med fullt genomslag till den slutliga personal- och resultatbudgeten. 

Planacys HR- & Personalmodul underlättar att flytta ut ansvaret i organisationen. Verksamhetscheferna med bäst kännedom om sin avdelning budgeterar sin personal med full hänsyn till det centrala regelverket. Personalansvariga hanterar med några enkla knapptryck planerade nyanställn​​ingar, personalförändringar och individuella förmåner samt sysselsättningen för sina anställda. Allt görs på begrepp som de känner sig trygga med för att sen låta systemet automatiskt driva kostnadsposterna till rätt konton med en betydligt högre datakvalité än tidigare.

Med Planacys HR- & Personalmodul får ni era budgeterade lönekostnader på samma detaljerade nivå som bokförda löner med hänsyn tagen till periodiseringseffekter för semesterlöneskuld och semesterersättning. Såväl för individ, team, avdelning, resultatenhet och övergripande nivå för hela bolaget. På så vis får ni en mer korrekt personalbudget med en tydlig kopplig mellan gjorda antaganden och utfall som underlättar uppföljning och analys.

Ta första steget till en ökad detaljeringsnivå och kvalité på er personalbudget!

Planacy är en modern plattform som snabbt och enkelt kan skräddarsys efter er verksamhet och behov tack vare vår genomtänkta tekniska arkitektur, anpassningsbara moduler och rika utbud av kraftfulla funktioner. Boka ett demomöte eller en webbdemo idag.