Personalbudgetering i Planacy

Nå en högre detaljeringsnivå och kvalitet på er personalbudget

Personalbudgetering i Planacy

Nå en högre detaljeringsnivå och kvalitet på er personalbudget

HR- & Personalbudget

Det är ofta en utmaning att budgetera personalkostnader som lön, bonus, sjukdom, semester och pension på en tillräckligt detaljerad nivå. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och verksamheten saknar ofta förståelse för regelverket. Med Planacy kan ni budgetera på en ökad detaljeringsnivå samtidigt som personalbudgeteringen för de med personalansvar förenklas.

Film: Planacy HR

Enkel central administration

Med Planacys HR & Personal-modul är det enkelt att administrera det centrala regelverket. Genom att integrera Planacy med ert BI, DW eller HR-system kan Planacy hämta all er referensdata. Den som är ansvarig för processen kan enkelt administrera och förändra regelverket för beräkningar som generella lönetillägg, semestervillkor, pensionsavtal och lönerevision. Det kan göras innan, under eller efter verksamhetens input. Oavsett när, ger det fullt genomslag i er slutliga personal- och resultatbudget.

Förenklad input för verksamheten

Planacys HR & Personal-modul förenklar delegering av ansvar i er organisation. Verksamhetschefer som har bäst kännedom om sin avdelning kan budgetera personal med full hänsyn till det centrala regelverket. Personalansvariga kan enkelt hantera nyanställn​​ingar, personalförändringar, individuella förmåner och sysselsättningsgrad. Det kan de göra på välkända dimensioner och begrepp som de känner sig trygga med. Kostnadsposterna drivs sen automatiskt till rätt konton med en betydligt högre datakvalitet än tidigare.

Högre precision

Med Planacys HR- & Personal-modul får ni era budgeterade lönekostnader på samma detaljerade nivå som era bokförda löner. Hänsyn tas till periodiseringseffekter för semesterlöneskuld och semesterersättning, såväl för individ, team, avdelning, resultatenhet och övergripande nivå för hela bolaget. Det ger er en personalbudget med en högre precision och en tydlig koppling mellan gjorda antaganden och utfall. Det förenklar för er  –  både vid uppföljning och analys.

Med Planacys HR & Personal-modul är det enkelt att administrera det centrala regelverket. Genom att integrera Planacy med ert BI, DW eller HR-system kan Planacy hämta all er referensdata. Den som är ansvarig för processen kan enkelt administrera och förändra regelverket för beräkningar som generella lönetillägg, semestervillkor, pensionsavtal och lönerevision. Det kan göras innan, under eller efter verksamhetens input. Oavsett när, ger det fullt genomslag i er slutliga personal- och resultatbudget.

Planacys HR & Personal-modul förenklar delegering av ansvar i er organisation. Verksamhetschefer som har bäst kännedom om sin avdelning kan budgetera personal med full hänsyn till det centrala regelverket. Personalansvariga kan enkelt hantera nyanställn​​ingar, personalförändringar, individuella förmåner och sysselsättningsgrad. Det kan de göra på välkända dimensioner och begrepp som de känner sig trygga med. Kostnadsposterna drivs sen automatiskt till rätt konton med en betydligt högre datakvalitet än tidigare.

Med Planacys HR- & Personal-modul får ni era budgeterade lönekostnader på samma detaljerade nivå som era bokförda löner. Hänsyn tas till periodiseringseffekter för semesterlöneskuld och semesterersättning, såväl för individ, team, avdelning, resultatenhet och övergripande nivå för hela bolaget. Det ger er en personalbudget med en högre precision och en tydlig koppling mellan gjorda antaganden och utfall. Det förenklar för er  –  både vid uppföljning och analys.

Ta steget mot en personalbudget med en ökad detaljeringsnivå och högre kvalitet!

Med Planacy får ni planeringsplattform med en unik flexibilitet och konfigurerbarhet. Fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Boka ett demo-möte eller en webb-demo redan idag.