Planeringsplattformen Planacy

En fullt konfigurerbar plattform anpassad efter er process!

Planeringsplattformen Planacy

En fullt konfigurerbar plattform anpassad efter er process!

Planacy för er process

Har ni en planeringsprocess i Excel eller annat kalkylark som är svår att administrera eller som saknar den kvalitén som ni önskar? Planacy kan konfigureras för att till fullo anpassas efter er verksamhet, er planeringsprocess och era behov.

Många planeringsprocesser är unika för varje enskilt företag. Planacy, med sin modulbaserade teknologi och kraftfulla funktionalitet, gör det möjligt att konfigurera ett systemstöd anpassat efter er process som förbättrar samarbetet och ökar kvalitén.

Smarta och värdeskapande funktioner

Lämna Excel

Det finns mängder med Excelark i ett företag för att bedriva verksamhetens olika planeringsprocesser. Ett kraftfullt system som har sina fördelar men samtidigt sina svagheter så som versionshantering och risken med filer som havererar när många individer är involverade i processen. Med en modern planeringsplattform som går att konfigurera efter er process och dessutom integrera med ert befintliga BI-system minimerar ni de riskerna samt förvaltningen och det administrativa arbetet.

Förbättra sammarbetet

I ett modernt webbgränssnitt med kraftfull funktionalitet i planeringsmallar som är konfigurerad för just er process stödjer ni medarbetarna i planeringsarbetet. Det ökar också möjligheten till ett mer kollaborativt arbete och en samstämmighet i planeringen.

Öka kvalitén och värdet

Planacy är byggt för att erbjuda dig som kund en enklare, bättre och mer värdeskapande framåtblick. Oavsett vilken process ni har behov av att planera eller hur den processen ser ut. Resultatet med att lämna Excel och ett förbättrat samarbete leder till en ökad kvalité på arbetet. Processen kan genomföras snabbare och mer kontinuerligt vid behov och på så vis öka värdet för verksamheten.

Ta första steget till en bättre planering redan idag!

Planacy är en modern plattform som snabbt och enkelt kan skräddarsys efter er verksamhet och behov tack vare vår genomtänkta tekniska arkitektur, anpassningsbara moduler och rika utbud av kraftfulla funktioner. Boka ett demomöte eller en webbdemo idag.