Planeringsplattformen Planacy

Fullt konfigurerbar plattform anpassad efter er unika process!

Planeringsplattformen Planacy

Fullt konfigurerbar plattform anpassad efter er unika process!

Er unika process

Har ni en planeringsprocess i Excel eller ett annat kalkylark? Är processen svår att administrera eller saknas den kvaliteten som ni önskar? Varje enskilt företag har ofta ett flertal specifika och unika planeringsprocesser. Planacys flexibilitet och konfigurerbarhet gör plattformen fullt anpassningsbar efter just er verksamhet och era behov. Plattformens modulbaserade teknologi och kraftfulla funktioner gör det möjligt att konfigurera Planacy utefter er process – processen blir enklare att administrera, effektivare att bedriva och med en högre kvalité på arbetet.

Smarta och värdeskapande funktioner

Slipp Excel

Det finns mängder med Excelark i ett företag för att bedriva verksamhetens olika planeringsprocesser. Excel är bra system med många fördelar men också med svagheter som versionshantering och risken med filer som havererar när många är involverade. Planacy kan konfigureras just efter er unika process och integreras med ert BI, DW eller affärssystem. Det minimerar riskerna, förvaltningen och det administrativa arbetet.

Förbättra samarbetet

Ett modernt webbgränssnitt och kraftfull funktionalitet i planeringsmallar konfigurerade efter just er process gör det möjligt för er att stödja medarbetarna i planeringsarbetet. Planacy ger er en mer kollaborativ planeringsprocess och en bättre samsyn.  

Öka kvalitén och värdet

Planacy är byggt efter visionen att ge företag en bättre framåtblick, oavsett vilken process eller hur den ser ut. Genom att gå från Excel till en modern planeringsplattform får ni en mer kollaborativ planeringsprocess som leder till en högre kvalitet i ert budget-, prognos- och planeringsarbete. Ett arbete som dessutom kan ske mer frekvent och med ett ökat värde för verksamheten vilket ger er en bättre framåtblick.

Ta första steget till en bättre planering redan idag!

Med Planacy får ni en planeringsplattform med en unik flexibilitet och konfigurerbarhet. Fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Boka ett demo-möte eller en webb-demo redan idag.