Balansräkning och Kassaflöde

En unik lösning för balansräkning och kassaflödesprognos

Balansräkning och Kassaflöde

En unik lösning för balansräkning och kassaflödesprognos

Balansräkning och Kassaflöde

Planacy erbjuder en unik lösning för balansräkning och kassaflödesprognoser. Om du justerar din budget eller prognos i Planacy uppdateras det prognostiserade kassaflödet automatiskt baserat på ett regelverk som enkelt kan anpassas för din verksamhet.

I Planacy kan ni enkelt skapa likviditetsbudget med ett eller flera scenarion och sen följa upp med täta, eller rullande, likviditetsprognoser.

Balansräkning

Budgetering och en uppdaterad prognos av balansräkningen är något som ofta inte får den tid som den förtjänar. I Planacy kan ni administrera ert regelverk för att få en automatiskt uppdaterad balansräkning som sömlöst hänger ihop med alla processer.

Kassaflöde

Med en uppdaterad balansräkning är steget inte långt till att ha en ständigt uppdaterad prognos över kassaflödet. Definiera och administrera regelverket i ett enkelt administrativt gränssnitt för dig som controller eller CFO så kommer samtliga förändringar i er budget eller prognos ge er en uppdaterad likviditetsprognos.

Optimera likviditeten

Arbeta aktivt med en detaljerad och regelbundet uppdaterat likviditetsprognos för att optimera och säkerställa att din likviditet inte blir onödigt stor – och därmed att kapital inte binds i onödan.  

Budgetering och en uppdaterad prognos av balansräkningen är något som ofta inte får den tid som den förtjänar. I Planacy kan ni administrera ert regelverk för att få en automatiskt uppdaterad balansräkning som sömlöst hänger ihop med alla processer.

Med en uppdaterad balansräkning är steget inte långt till att ha en ständigt uppdaterad prognos över kassaflödet. Definiera och administrera regelverket i ett enkelt administrativt gränssnitt för dig som controller eller CFO så kommer samtliga förändringar i er budget eller prognos ge er en uppdaterad likviditetsprognos.

Arbeta aktivt med en detaljerad och regelbundet uppdaterat likviditetsprognos för att optimera och säkerställa att din likviditet inte blir onödigt stor – och därmed att kapital inte binds i onödan.