Planeringsplattformen Planacy

För er verksamhet och er process!

Planeringsplattformen Planacy

För er verksamhet och er process!

Processer & Funktion

Med Planacy får ni en Budget, Prognos och Planeringsplattform som enkelt och snabbt anpassas efter er verksamhet och era behov. Oavsett vilken bransch ni finns inom eller vilken process som är mest kritisk för er verksamhet får ni med Planacy en skalbar och förvaltningsbar plattform som kan strömlinjeforma hela er planeringsprocess eller bara delar av densamma. Med drivarbaserade element blir det dessutom enklare och mindre tidsödande att hantera och planera varje enskild process. Här följer exempel på processer och verksamhetsfunktioner som Planacy stödjer.

Controlling

Att ha en fullständig kontroll över budget- och prognosarbetet i Excel är mer eller mindre omöjligt. Med Planacy får controlleravdelningen en anpassad och skalbar planeringsplattform som minskar det administrativa arbetet, möjliggör en mer decentraliserad process och som dessutom ökar kvalitén på arbetet. Controlleravdelningen slipper med Planacy onödig huvudärk och övertid och kan istället stödja verksamheten i sitt budget- och prognosarbete. En stor vinst även för dig som CFO.

HR- & Personalbudget

Att budgetera personalkostnader så som löner, bonusar, sjukdom, semester och pensioner på en tillräckligt detaljerad nivå är många gånger en utmaning. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och verksamheten saknar ofta förståelse för regelverket.

Med Planacys HR & Personalmodul möjliggör vi en ökad detaljeringsnivå samtidigt som vi förenklar personalbudgeteringen för de med personalansvar.

Säljbudgetering

Sälj är ofta den avdelning som har störst påverkan på slutprodukten i budget, prognos och planeringsarbetet. Intäkter och resultat. Hur mycket ska ni sälja? Av vem? Till vem? När? Och inte minst - vilka varor ska ni sälja och till vilka priser?

Med anpassade budget- och prognosmallar för er verksamhet kan ni planera er försäljning på en högre detaljnivå och med bättre kvalité samtidigt som det blir enklare och snabbare för slutanvändarna.

Projektbudgetering

Projektbudgetering och -prognostisering kan vara väldigt komplext och tidsödande samtidigt som det kräver en hög grad av anpassning efter kundens affärslogik. Planacy är inte bara utvecklat för att hantera komplexa affärsprocesser utan tillåter dessutom en kundunik anpassning som sömlöst integreras med projektuppföljningen. Något som underlättar ett delegerat ägandeskap i processen och möjliggör för projektledarna att ge input på ett enkelt och användarvänlig sätt. Vinsterna blir tidsbesparing, ökad kontroll och bättre kvalité på arbetet.

Centrala Kostnader

Underlätta för verksamheten och få samtidigt en mer korrekt budget för era olika kostnadsställen genom att tillämpa mallar för centrala kostnader. Planacy har alltid som utgångspunkt att kunna delegera ansvaret och ägandeskapet för budget- och prognosprocessen till de med störst insikt i den operativa verksamheten. Vissa delar ska dock alltid ligga kvar på ekonomifunktionen, så som att enkelt kunna fördela ut centrala kostnader på verksamhetens olika kostnadsställen. Något som i Planacy görs helt anpassat efter er affärslogik.

Rullande Prognoser

I en allt mer föränderlig värld med snabba och disruptiva konkurrenter är det allt viktigare att ha en löpande och uppdaterad framåtblick.

Planacy är skapat för att enkelt kunna tillämpa och arbeta med rullande prognoser vilket erbjuder er möjligheten till en kontinuerligt uppdaterad bild av framtiden med dess finansiella möjligheter och konsekvenser. Något som ger er bättre beslutsunderlag över vilka aktiviteter som krävs för att påverka prognosen och utvecklingen i rätt riktning.

Planacy för er process

Har ni en planeringsprocess i Excel eller annat kalkylark som är svår att administrera eller som saknar den kvalitén som ni önskar? Planacy kan konfigureras för att till fullo anpassas efter er verksamhet, er planeringsprocess och era behov.

Många planeringsprocesser är unika för varje enskilt företag. Planacy, med sin modulbaserade teknologi och kraftfulla funktionalitet, gör det möjligt att konfigurera ett systemstöd anpassat efter er process som förbättrar samarbetet och ökar kvalitén.

Ta första steget till en ökad kvalité och kontroll redan idag!

Planacy är en modern plattform som snabbt och enkelt kan skräddarsys efter er verksamhet och behov tack vare vår genomtänkta tekniska arkitektur, anpassningsbara moduler och rika utbud av kraftfulla funktioner. Boka ett demomöte eller en webbdemo idag.