Planeringsplattformen Planacy

Fullt anpassningsbar efter er verksamhet och era behov

Planeringsplattformen Planacy

Fullt anpassningsbar efter er verksamhet och era behov

Processer & Funktion i Planacy

Med Planacy får ni en budget-, prognos- och planeringsplattform som är fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Planacy kan strömlinjeforma hela er planeringsprocess eller delar av den – oavsett vilken bransch ni är i eller vilken process som är mest kritisk för just er verksamhet. Med sömlösa integrationer och kundanpassade drivare blir det dessutom enklare och tar mindre tid att hantera och planera varje enskild process. Här under följer exempel på processer och verksamhetsfunktioner som Planacy stödjer.

Controlling

I Excel är det nästan omöjligt att ha fullständig kontroll över budget- och prognosarbetet. Med Planacy minskar controlleravdelningen det administrativa arbetet och möjliggör en mer decentraliserad process. Det gör att kvaliteten på arbetet ökar och controlleravdelningen kan istället stödja verksamheten i budget- och prognosprocessen.

HR- & Personalbudget

Att budgetera personalkostnader: lön, bonus, sjukdom, semester och pension på en tillräckligt detaljerad nivå är många gånger en utmaning. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och verksamheten saknar ofta förståelse för regelverket. Med Planacys HR & Personal-modul kan ni budgetera på en ökad detaljeringsnivå samtidigt som personalbudgeteringen för de med personalansvar förenklas.

Säljbudgetering

Sälj är ofta den avdelning som har störst påverkan på slutprodukten i budget-, prognos- och planeringsarbetet. Hur mycket ska ni sälja? Till vem? När? Och inte minst - vilka varor ska ni sälja och till vilka priser? Med Planacy får ni budget- och prognosmallar som kan anpassas efter er verksamhet. Planera er försäljning på en högre detaljnivå och kvalitet – samtidigt som det blir enklare och snabbare för slutanvändarna.

Projektbudgetering

Projektbudgetering och prognostisering är ofta komplext, tar lång tid och kräver en hög grad av anpassning efter verksamhetens affärslogik. Planacy är utvecklat för att hantera komplexa affärsprocesser och tillåter en kundunik anpassning som är sömlöst integrerat med er projektuppföljning. Det blir enklare med ett delegerat ägandeskap i processen och projektledarna kan ge input på ett enkelt och användarvänlig sätt. Förutom att ni vinner tid får ni en ökad kontroll och bättre kvalitet på arbetet.

Centrala Kostnader

Genom att tillämpa mallar för företagets centrala kostnader förenklar ni för verksamheten och får samtidigt en budget med högre precision för era olika kostnadsställen. Utgångspunkten är alltid att delegera ansvar och ägandeskap för budget- och prognosprocessen till de med störst insikt i den operativa verksamheten. Men vissa delar ska alltid ligga kvar på ekonomifunktionen, som exempelvis att fördela ut centrala kostnader på verksamhetens olika kostnadsställen. I Planacy fördelas de centrala kostnaderna anpassat efter just er affärslogik.

Rullande Prognoser

I en allt mer föränderlig värld med snabba och disruptiva konkurrenter är det viktigt att ha en löpande och uppdaterad framåtblick. Med Planacy kan ni enkelt arbeta med rullande prognoser. Rullande prognoser ger er en kontinuerlig och uppdaterad framåtblick med både finansiella möjligheter och konsekvenser. Ni får ett bättre beslutsunderlag över vilka aktiviteter som krävs för att påverka prognosen och utvecklingen i rätt riktning.

Er unika process

Har ni en planeringsprocess i Excel eller ett annat kalkylark? Är processen svår att administrera eller saknas den kvaliteten som ni önskar? Varje enskilt företag har ofta en egen specifik planeringsprocess. Planacys unika flexibilitet och konfigurerbarhet gör plattformen fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Plattformens modulbaserade teknologi och kraftfulla funktioner gör det möjligt att konfigurera Planacy efter er process. Processen får därför en högre kvalitet och blir enklare att administrera.

Ta steget mot ökad kvalitet och kontroll!

Med Planacy får ni en planeringsplattform med en unik flexibilitet och konfigurerbarhet. Fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Boka ett demo-möte eller en webb-demo redan idag.