Planacy workshop förbereder er inför ett systembyte

Tillsammans designar vi ett systemstöd anpassat utefter er verksamhet

Planacy workshop förbereder er inför ett systembyte

Tillsammans designar vi ett systemstöd anpassat utefter er verksamhet

Planacy Workshop

Att genomföra ett systembyte kan vara svårt och tidskrävande. Hur minimeras problemen i implementationen och utrullningen av ett nytt systemstöd i verksamheten? Vårt svar är att aldrig underskatta arbetet –  lägg god tid på förberedelserna.

Därför erbjuder Planacy workshops som rustar företaget inför ett systembyte och gör verksamheten redo för förändringen. Under workshopen itererar vi tillsammans fram mallar och process. En workshop med Planacy ger er en bra förberedelsegrund oavsett om ni sen väljer Planacy eller ett annat systemstöd.

Före en workshop med Planacy

Innan workshopen förbereder vi oss genom att sätta oss in i hur er process och er verksamhet ser ut. Vi kommer att be er om en kort beskrivning av hur planeringsprocessen ser ut och hur ansvaret i processen är fördelat. Även filer med till exempel kontostruktur och ett verksamhetsträd. På så sätt kommer vi optimalt förberedda till workshopen.

Under en workshop med Planacy

Vi håller en diskussionsbaserad workshop där vi tillsammans ritar upp och konfigurerar hur företagets mallar och process kan se ut i Planacy. Filerna som vi har fått under förberedelsen används som grund. Under workshopen kommer ni att få en bild av hur er process ser ut i Planacy och hur den kan drivas med hjälp av Planacy. Beroende på förutsättningar och behov hålls workshopen på fyra till fem timmar fördelat på ett eller två tillfällen.

Efter en workshop med Planacy

Efter workshopen får ni tillgång till resultatet som en egen Planacy-instans som placeras i Planacys moln. En instans ni har tillgång till i 14 dagar. Det ger er möjlighet att testa och utvärdera systemet och att säkerställa att Planacy uppfyller era behov. Ni får även ett dokument med uppritade mallar och process tillsammans med beskrivningar som kan användas som grund i det fortsatta arbetet med systembytet.

Vill ni boka en Planacy workshop?

För en mindre investering i en Planacy workshop får ni cirka 16 till 20 timmar konsultationstid med en budget- och planeringsexpert. Där ni tillsammans itererar hur er process kan och bör se ut i ett systemstöd för budget, prognos och planering.

Workshopen och materialet som ni får med er kommer hjälpa er att bättre specificera processen och kraven på ett nytt systemstöd. Oavsett om ni väljer Planacy eller ett annat systemstöd.  Väljer ni Planacy har ni fått en bra och grundlig start eftersom att er process och era budgetmallar redan är specificerade.

En planeringsplattform anpassningsbar utefter er verksamhet och era behov

Planacy är en modern planeringsplattform som förenklar arbetet med budget, prognos och planering. Det är en flexibel plattform som är utvecklad för att vara anpassningsbar för många verksamheters olika typer av behov och komplexitet. Alla företag har sin struktur, sina arbetsmetoder och sina processer varför Planacyplattformen med flexibla och anpassningsbara moduler för olika processer snabbt kan anpassas och implementeras för att passa varje enskild kund.

Läs mer om Planacy