Planacys inspirationsbibliotek

Inspiration för dig som vill ha en bättre budget och prognosprocess

Planacys inspirationsbibliotek

Inspiration för dig som vill ha en bättre budget och prognosprocess

Inspiration till bättre budgetering och prognostisering

Här hittar du intressanta rapporter, tips & rekommendationer samt annan matnyttig information som förhoppningsvis kan inspirera och addera mervärde för dig som är CFO, controller eller är intresserad av hur företagets arbete och processer avseende budget, prognos och planering kan förbättras, effektiviseras och göras lite roligare.

Filtrera på:  Alla  Dokument  Filmer  White Papers  Kunskap 

Vår film Planacy på 100 sekunder visar hur ni kan få ett enklare och mer värdeskapande budget, prognos och planeringsarbete. Filmen ger er argumenten för att lämna Excel och påbörja transformeringen till ett mer modernt arbete med planering. 

 

Ladda ner vårt produktblad för mer information kring fördelar och funktionalitet i Planacy. 

 

Planacy Produktblad Sv

På vår partner Sparks blogg fick vår COO Jimmy Stenqvist äran att vara gästbloggare och dela med sig av sina tankar kring en integrerad planeringsprocess. Där skriver han om vinsterna med att ta nästa steg och få analysarbete och planering att gå hand i hand.

"Har man som verksamhet tagit steget och implementerat ett BI-verktyg har man högst troligt investerat såväl tid som pengar i datahantering och att bygga en dimensionell struktur med en nödvändig detaljnivå för att kunna analysera sin verksamhet. Varför inte utnyttja den investeringen och använda samma dimensionella struktur och granularitet i sin budget och prognos?"

Läs gärna hela blogginlägget på Sparks hemsida

Se inspelningen av Planacys presentation från Qlik Visualize Your World.

Tidigare i höst var Planacy inbjudna av Qlik till deras årliga event Visualize Your World för att visa på styrkan med en modern planeringsplattform som är fullt integrerad med Qlik Sense.

Under inspelningen visar vi hur Qlik Sense och Planacy stödjer HSB ProjektPartners komplexa och affärskritiska process för budget och prognos med projektbudgetering. Tillsammans med Planacy ger Qlik Sense kunden en högre detaljeringsgrad för framtida upparbetning och prognos vilket bidrar till en bättre planering av verksamheten för kunden.

Med sömlösa integrationer från Planacy till Qlik Sense är HSB ProjektPartners nya planeringsplattformen enkel att använda och administrera samtidigt som den frigör tid för företagets Business Controll som därmed kan lägga mer tid på det som skapar värde för verksamheten.

Tillsammans med 1company och Millnet BI presenterade vi under ett lunchwebinar hur HSB ProjektPartner driver sin planering och uppföljning enklare och mer flexibelt med hjälp av Planacy som planeringsplattform.

HSB ProjektPartner är ett tillväxtbolag och en av Sveriges ledande bostadsutvecklare med en omsättning på över 1,6 miljarder kronor. Företagets budget- och prognosprocess är både komplex och affärskritisk vilket gjort att företaget under våren 2016 valt att implementera en modern och flexibel planeringsplattform. Det inspelade webinaret vänder sig till dig som är nyfiken på hur du och ditt företag, oberoende av bransch och storlek på ert företag eller komplexitet i er planeringsprocess, praktiskt kan arbeta med och få en bättre framåtblick med hjälp av en modern och flexibel planeringsplattform för finansiell och operativ planering.

Under det inspelade webinaret får du bl.a. se och veta mer om:

- Vinsterna med att använda en modern och flexibel planeringsplattform
- Vad man ska tänka på vid implementering av ett systemstöd för planering
- Hur HSB ProjektPartner praktiskt arbetar med och driver sin planering och uppföljning med hjälp av Planacy

Läs mer om HSB ProjektPartner

Planacy, Millnet BI och 1Company har genomfört en undersökning om hur controllers och CFO's på svenska företag arbetar för att bli mer framåtblickande och snabbrörliga. Över 200 företag blev tillfrågade i undersökningen.

Ta del av den kompletta rapporten och resultatet från enkätundersökningen som genomfördes under hösten 2015.

Ladda ner rapporten.

Eller titta på webinaret som bygger på resultatet från undersökningen och som hölls av Pontus Wadström, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan.

Enligt studier använder cirka 90% av alla företag excel och kalkylblad för att budgetera, prognostisera och planera.

För många företag och organisationer täcker Excel många behov och uppfyller en stor del av syftet, men bristerna går inte att förneka. Vår partner Millnet BI har skrivit en eminent artikel som hjälper er att svara på frågan om ni vuxit ur kalkylbladen. Är det helt enkelt dags att lämna Excel bakom er?

Budget i Excel - har ni vuxit ur kalkylbladen?

Vad är en drivarbaserad och aktivitetsbaserad budget och vad är fördelarna med att tillämpa en drivarbaserad planering?

Vår partner Millnet BI har skrivit en bra och upplysande bloggartikel som svarar på frågorna ovan och samtidigt ger er några råd på vägen för att få en drivarbaserad planering att fungera i er organisation.

Med Planacy får du ett modernt planeringsverktyg som stödjer drivarbaserad budget- och prognostisering. Minska det tidsödande, manuella och repetitiva arbetet och få stöd för en snabbare, säkrare, mer kollaborativ och flexibel planeringsprocess med hjälp av Planacy.

Läs mer om nyttan och värdet med Planacy.

När du ska välja nytt systemstöd har du säkert en hel del krav och förväntningar. Men ibland kan det vara svårt att veta exakt vilka krav man kan ställa och vad ett modernt systemstöd bör klara av.

I den här lathunden hjälper vi dig genom att lista funktionalitet som vi anser är viktig och som bör vara krav vid val av ett systemstöd för budget, prognos och planering.

Vi hoppas lathunden kan hjälpa dig att sortera i djungeln av beslutsstöd och i slutändan fatta rätt investeringsbeslut för just er verksamhet.

Slideshare: Lathund - välj rätt systemstöd för Budget, Prognos & Planering!