Workshops, implementation, iterationer och utbildning

Med vår unika konfigurerbarhet kommer ni igång snabbt!

Workshops, implementation, iterationer och utbildning

Med vår unika konfigurerbarhet kommer ni igång snabbt!

Planacy Implementation

Tiden för när stödsystem implementeras som ett Big-Bang projekt är förbi. Möjligheterna idag är helt annorlunda än igår. Den typ av projekt där alla krav ska implementeras i första projektet, under tidspress och sen lanseras med buller och bång dag ett, är svåra, för att inte säga omöjliga, att verkligen lyckas med.

Systemleverantörerna trycker ofta på och vill öka omfånget och göra projekt större för att maximera affären, antalet införsålda systemmoduler samt användarlicenser. Detta gagnar inte dig och ditt företag. 

För att lyckas med införandet av ett nytt budget, prognos och planeringssystem rekommenderar vi att våga prioritera och börja där ni har störst chans till att skapa värde och konkret nytta. På så vis ser du och organisationen snabbare möjligheterna och nyttorna med systemstödet. Vi lever som vi lär och rekommenderar alltid denna typ av införande oavsett om ni är ett mindre antal användare eller om ni är flera 100 i företaget eller koncernen som kommer använda systemet.

Hur använder man Planacy?

"Planacy känns fräscht och användarvänligt. Vi ser nu till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess."

— Robert Nauclér, Business Controller HSB ProjektPartner

 

Läs mer om våra kunder

Kom igång med Planacy

Boka ett möte med en Planacyexpert så berättar vi mer om hur snabbt ni implementerar och kommer igång med ett modernt systemstöd för planering, våra kundreferenser och deras arbetssätt samt hur Planacy fungerar i praktiken.