Vi växer tillsammans med er som partner

Bredda ert erbjudande och få nöjdare kunder med Planacy

Vi växer tillsammans med er som partner

Bredda ert erbjudande och få nöjdare kunder med Planacy

Bredda er affär och få nöjdare kunder med Planacy

Planacy är en modern och flexibel planeringsplattform för budget, prognos och planering. Via sömlösa integrationer med marknadens bästa BI-system som Power BI®, Qlik® eller Tableau®, skapar Planacy optimala möjligheter till en enklare, mer flexibel och mer värdeskapande planeringsprocess.

Vi söker nu fler progressiva partners som delar vår vision. Vår vision om att hjälpa företag att proaktivt blicka framåt och bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande.

Bredda ert erbjudande

Planacy hjälper er inte bara att bredda affären genom att erbjuda er som partner ett större erbjudande. Med Planacy utvecklar och breddar ni även ert befintliga erbjudande genom att skapa ett ökat kundbehov och merförsäljning av era befintliga tjänster och programvara.

Få nöjdare kunder

Med Planacy kan ni leverera ett större värde till er kund. Det leder till en ökad kundnöjdhet och en ökad möjlighet att bli en strategisk leverantör och partner till kunden.

Öka era intäkter

Planacy erbjuder er som partner ökade intäkter genom konsulttjänster vid implementation och förvaltning av Planacy tillsammans med merförsäljning av befintliga konsulttjänster. Men även genom Planacys enkla prenumerationsbaserade licensmodell – med en god och tillfredsställande partnermarginal.

Läs mer om Produkten

Våra Partners

Vi på Planacy samarbetar med partners vid all försäljning och implementation. Våra samarbetspartners tillför stor verksamhetskunskap till kunden och kan dessutom tillgodose behov som är relaterade till en specifik bransch, arbetsmetoder, processer, komplexitet eller geografisk placering.

Våra implementationspartners har hög kompetens inom beslutsstöd och uppföljning, med viljan att öka processkompetensen inom planering. De är experter på ett eller flera av de moderna beslutsstöden som MS Power BI®, Qlik® och Tableau®. Med Planacy kan våra partners komplettera ett World-Class-BI med World-Class-Planning.

Vi på Planacy är kräsna när vi väljer partners och eftersträvar alltid långsiktiga relationer. Våra partners har ett progressivt mindset och är engagerade i utvecklingen av Planacy. Tillsammans med oss strävar de mot visionen att proaktivt hjälpa företag att blicka framåt och bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande. I utbyte är vi lika engagerade i er som partner  –  vi erbjuder en gedigen On-Boarding för konsulter och säljare och stöttar er i affären med exempelvis utbildning, pre-sale och affärsutveckling.

 

Erbjud era kunder ett större värde - bli Planacy Partner

Vi söker fler tekniska implementationspartners som delar vår vision och som framgångsrikt kan sälja och implementera Planacy. Vårt sikte är i dagsläget primärt inställt på den Skandinaviska marknaden.

Vi letar också efter säljande samarbetspartners som vill bredda sitt erbjudande genom att erbjuda sina kunder en modern planeringsplattform. Partnerföretag som har en mer strategiskt rådgivande roll till management-, ekonomi- och controllerfunktioner på medelstora och stora företag.

Vill du veta mer om att vad ett partnerskap med Planacy skulle kunna tillföra er? Fyll i formuläret här under och få mer information om vårt partnerprogram eller ta kontakt med vår CEO Jimmy Stenqvist Evegård.