Enklare, snabbare & mer värdeskapande

Planacys många fördelar

Enklare, snabbare & mer värdeskapande

Planacys många fördelar

Hur Planacy ger er en enklare och mer värdeskapande planeringsprocess

För att kunna fatta kvalificerade och framgångsrika beslut behöver en verksamhet planeras och analyseras – både operativt och finansiellt. Manuellt planeringsarbete är repetitivt och tar lång tid. Ofta med sämre kvalitet och säkerhet som följd. Därför har vi skapat en plattform som ger er en snabbare, säkrare och mer kollaborativ planeringsprocess. En plattform som bidrar till en enklare och mer värdeskapande budget, prognos och planeringsprocess.

 

Planacy på 100 sekunder

 

Kraftfulla funktioner i planeringsplattformen Planacy

 

 • Modernt webbgränssnitt
 • Styrd budgetprocess
 • Fasta budget och prognosperioder
 • Rullande prognostisering
 • Finansiell och operativ planering
 • Drivarbaserad budget, prognos och planering
 • Enkelt administrationsgränssnitt
 • Flexibla och fullt konfigurerbara mallar
 • Fri dimensionalitet (återanvänd från DW eller BI)
 • Kommentarsfält
 • Möjlighet att bifoga filer
 • Referensdata med drill-down funktioner
 • Kraftfullt och anpassningsbart workflowstöd
 • Avancerad och integrerad behörighetsstyrning
 • GDPR-kompatibelt
 • Sömlösa integrationer med ert BI-system från Qlik®, Tableau® eller Microsoft Power BI®

Fördelar med Planacy

Snabb implementering

Planacy använder modern teknologi och är integrerbart med befintliga system. Därför kan vi utnyttja mycket av era redan gjorda investeringar. Planacys kraftfulla funktioner stödjer även slutanvändaren och gör arbetet enklare och inlärningstiden kort. Det tillsammans gör att implementeringen går både snabbt och enkelt.

Planacy är byggd för att anpassas efter era verksamhetsbehov, processer och budgetmetoder. Genom att snabbt komma igång och därefter lägga på ny funktionalitet i takt med att ni får en ökad förståelse för hur plattformen fungerar uppnår ni både värde och nytta snabbt.

 

 

Snabb implementering

Snabb implementering

Planacy använder modern teknologi och är integrerbart med befintliga system. Därför kan vi utnyttja mycket av era redan gjorda investeringar. Planacys kraftfulla funktioner stödjer även slutanvändaren och gör arbetet enklare och inlärningstiden kort. Det tillsammans gör att implementeringen går både snabbt och enkelt.

Planacy är byggd för att anpassas efter era verksamhetsbehov, processer och budgetmetoder. Genom att snabbt komma igång och därefter lägga på ny funktionalitet i takt med att ni får en ökad förståelse för hur plattformen fungerar uppnår ni både värde och nytta snabbt.

 

 

Ni får en effektivare budgetprocess

Workflow-stödet säkerställer att budgetprocessen fortlöper enligt plan. Med Planacys workflow-stöd driver ni på inmatningen av data, flödet av attester och godkännanden och gör det möjligt att en budget eller prognos lämnas in, valideras, returneras och godkänns i tid. All input sparas och konsolideras automatiskt och datan blir tillgänglig för granskning.

Automatiserade flöden tillsammans med funktioner som drag-drop, rollbaserad vy, unika drivare, mallar och fördelningsnycklar samt att ni har möjlighet att kommentera och bifoga filer effektiviserar hela er budgetprocess.

 

 

 

Ni får en effektivare budgetprocess

Ni får en effektivare budgetprocess

Workflow-stödet säkerställer att budgetprocessen fortlöper enligt plan. Med Planacys workflow-stöd driver ni på inmatningen av data, flödet av attester och godkännanden och gör det möjligt att en budget eller prognos lämnas in, valideras, returneras och godkänns i tid. All input sparas och konsolideras automatiskt och datan blir tillgänglig för granskning.

Automatiserade flöden tillsammans med funktioner som drag-drop, rollbaserad vy, unika drivare, mallar och fördelningsnycklar samt att ni har möjlighet att kommentera och bifoga filer effektiviserar hela er budgetprocess.

 

 

 

Ni får en förbättrad kontroll, överblick och administration

Konfigurering, övervakning och styrning av planeringsprocessen sker via ett kraftfullt administrationsgränssnitt. Rättigheter baseras på roller och ansvar och kan tillsammans med användarna läsas in direkt från till exempel Active Directory. Tidigare utförda insatser kan återanvändas i form av till exempel framtagna mallar, analysförutsättningar, användarhierarkier och administration i nästkommande budget- eller prognosrunda. 

Genom automatisering minskar det manuella och repetitiva arbetet. Ni får en mer säker och kontrollerad process jämfört med att exempelvis arbeta i ett Excel-blad där filer och formler lätt kan haverera.

 

 

Ni får en förbättrad kontroll, överblick och administration

Ni får en förbättrad kontroll, överblick och administration

Konfigurering, övervakning och styrning av planeringsprocessen sker via ett kraftfullt administrationsgränssnitt. Rättigheter baseras på roller och ansvar och kan tillsammans med användarna läsas in direkt från till exempel Active Directory. Tidigare utförda insatser kan återanvändas i form av till exempel framtagna mallar, analysförutsättningar, användarhierarkier och administration i nästkommande budget- eller prognosrunda. 

Genom automatisering minskar det manuella och repetitiva arbetet. Ni får en mer säker och kontrollerad process jämfört med att exempelvis arbeta i ett Excel-blad där filer och formler lätt kan haverera.

 

 

Ni får en bättre framåtblick

Vill ni slippa en statisk och årsbaserad planering? Med Planacy får ni ett mer dynamiskt och operationellt rullande prognosarbete. En ökad automatisering och stärkt processkontroll ger er mer tid över till andra mer strategiska aktiviteter.

 

 

 

Ni får en bättre framåtblick

Ni får en bättre framåtblick

Vill ni slippa en statisk och årsbaserad planering? Med Planacy får ni ett mer dynamiskt och operationellt rullande prognosarbete. En ökad automatisering och stärkt processkontroll ger er mer tid över till andra mer strategiska aktiviteter.

 

 

 

Modern och framtidssäkrad

Planacy är byggd med den senaste webbteknologin och är fullt integrerbar med moderna beslutstöd som Qlik®, Tableau® och Power BI®. Plattformen är anpassningsbar efter just er verksamhet, era processer och era behov och kan enkelt konfigureras om när förutsättningarna förändras.

 

 

 

Modern och framtidssäkrad

Modern och framtidssäkrad

Planacy är byggd med den senaste webbteknologin och är fullt integrerbar med moderna beslutstöd som Qlik®, Tableau® och Power BI®. Plattformen är anpassningsbar efter just er verksamhet, era processer och era behov och kan enkelt konfigureras om när förutsättningarna förändras.

 

 

 

Utökade analysmöjligheter

Genom att integrera Planacy med ert BI får ni en sammanhängande lösning för analys, rapportering, budget, prognos och planering. Ni kan analysera både budgeterad och prognostiserad data och utfallsdata, på aggregerad nivå ned till enstaka transaktioner.

Analysen anpassas till era specifika förutsättningar och data kvalitetssäkras via ert BI. Ni får analys och data som ni kan lita på. Det finns även stöd i Planacy för att internt kunna analysera budget- och prognosprocessen.

 

 

Utökade analysmöjligheter

Utökade analysmöjligheter

Genom att integrera Planacy med ert BI får ni en sammanhängande lösning för analys, rapportering, budget, prognos och planering. Ni kan analysera både budgeterad och prognostiserad data och utfallsdata, på aggregerad nivå ned till enstaka transaktioner.

Analysen anpassas till era specifika förutsättningar och data kvalitetssäkras via ert BI. Ni får analys och data som ni kan lita på. Det finns även stöd i Planacy för att internt kunna analysera budget- och prognosprocessen.

 

 

Kraftfulla funktioner

Vi strävar alltid efter att användaren ska uppleva planeringsprocessen så enkel och värdeskapande som möjligt. Därför är Planacy byggd med kraftfulla funktioner och utvecklas kontinuerligt med nya. Läs mer om Planacys övergripande funktioner.

 

 

 

Kraftfulla funktioner

Kraftfulla funktioner

Vi strävar alltid efter att användaren ska uppleva planeringsprocessen så enkel och värdeskapande som möjligt. Därför är Planacy byggd med kraftfulla funktioner och utvecklas kontinuerligt med nya. Läs mer om Planacys övergripande funktioner.

 

 

 

 "Genom enklare och mer värdeskapande budgetering, prognostisering och planering gör Planacy företag bättre och mer framgångsrika”

 

 Vad säger Planacyanvändarna?

Vad kostar Planacy?

Planacy har en enkel prenumerationsbaserad pris- och licensmodell - Planacy-as-a-Service. Ni betalar en månadsavgift utefter ert behov och användande. Eftersom att Planacy är fullt anpassningsbart utefter er verksamhet och ert behov betalar ni inga extra avgifter för tilläggsmoduler, administrativa användare eller för dotter- och moderbolag som ska ingå i samma lösning. Gå till Planacys pris- och licensmodell och få ert licenspris presenterat direkt på skärmen.

Pris & Licens 

Vill du ta steget mot en enklare planeringsprocess?

Vi kontaktar er redan idag - upplev plattformen och prata med våra experter om hur Planacy kan skapa värde för er.