Planacy samarbetar bara med de bästa

Möt våra Partners!

Planacy samarbetar bara med de bästa

Möt våra Partners!

Planacy Partners

Vi på Planacy samarbetar med partners vid all försäljning och implementation av vår planeringsplattform Planacy. Våra samarbetspartners tillför stor verksamhetskunskap till kunden och kan dessutom tillgodose behov som är relaterade till en specifik bransch, arbetsmetoder, processer, komplexitet eller geografisk placering.

Planacy är ett verktyg för budget, prognos och planering. En planeringsplattform som är fullt integrerbart med kundens beslutstödssystem. Många av våra kunder väljer att integrera Planacy med sitt beslutsstöd för att på så vis få en bättre helhetslösning med större möjligheter till analys och framåtblickande. En Planacy partner har ofta stor erfarenhet och kunskap inom moderna beslutsstöd. Här nedan kan du läsa mer om våra partners och filtrera efter vilka länder de finns i och vilka beslutsstödsystem som de är experter på.

Filtrera efter:  Denmark Malta MS Power BI NAV Qlik Sweden Tableau

Drake Analytics flyttar verksamheter i rätt riktning, hjälper företag att bli mer datadrivna samt maximerar värdet av BI-initiativ.

läs mer...

Millnet BI är ett konsultbolag som hjälper sina kunder prestera bättre.

läs mer...

On Point makes your data work for you.

läs mer...

Det behövs glädje och engagemang även under planeringsarbetet!

läs mer...

Stretch är ett konsultbolag som skapar affärsvärde.

läs mer...

ViewBase har lösningen!

läs mer...

Bredda er affär och få nöjdare kunder - Bli en Planacy partner

Vill ni bredda er affär, få nöjdare kunder och öka era intäkter genom att erbjuda era kunder en modern planeringsplattform som förenklar en kollaborativ och kontinuerlig planering? Vi på Planacy har som ambition och vision att växa och bli framgångsrika tillsammans med våra partners och kunder. Läs mer om vårt partnererbjudande.