Planeringsplattformen Planacy

Vår historia och vår vision!

Planeringsplattformen Planacy

Vår historia och vår vision!

Om Planacy

Planacy drivs av ett starkt motiverat och dedikerat Team. Vi utvecklar Planacy efter visionen att förenkla en kollaborativ och kontinuerlig planering som förbättrar det framåtblickande arbetet och den proaktiva planeringen och genom det bidrar till mer framgångsrika företag och organisationer.

Planacy är en modern integrerad planeringsplattform för finansiell och operativ planering, byggd för att hantera en komplex verklighet som kan anpassas efter kundens verksamhetsbehov istället för tvärtom. Med Planacy elimineras det tidsödande, manuella och repetitiva arbetet och man ges stöd för en snabbare, säkrare mer kollaborativ och på så vis också roligare och mer värdeskapande planeringsprocess.

Planacy AB grundades 2015, men dessförinnan ligger år av produktutveckling, testning och förfining i nära dialog med ekonomiansvariga, controllers och verksamhetschefer. Närmare 50 namnkunniga företag i Norden har redan valt Planacy som sin primära lösning för budget, prognos och planering. Nu växer vi och söker fler medarbetare och partners som vill hjälpa kunder att lyfta blicken och bli mer framgångsrika med hjälp av Planacy.

Det hela började med BI

Planacys historia tar sitt avstamp inom Business Intelligence på ett konsultbolag som arbetar med Qliks produktplattform. Med grundare som blev lika förälskade som kunderna i hur effektivt, agilt och flexibelt man kunde arbeta med uppföljning och analys föddes tanken om att kunna planera sin verksamhet lika enkelt och flexibelt. Tankarna ledde till ett koncept.

Produkten Planacy föds

Konceptet var framgångsrikt och utvecklingen av första versionen av produkten Planacy påbörjades. Produkten började utvecklas på en modern teknisk plattform med målet att skapa en egen fristående och skalbar produkt för budget och prognos.

Vår första leverans till kund

Vår första skarpa leverans och implementation av Planacy hos kund. Med en hög kundnöjdhet vidareutvecklas produkten kontinuerligt med fler funktioner och processer tillsammans med bättre flexibilitet och användbarhet.

Planacy AB grundas

För att skapa de rätta förutsättningarna för fortsatt tillväxt knoppas Planacy av från konsultbolaget. Planacy AB grundas och blir ett fristående bolag som nu till 100% kan fokusera på produktvisionen och utvecklingen av plattformen.

Planacy bygger sin framgång tillsammans med Partners

Plattformen blir ständigt enklare att implementera och förvalta varför Planacy nu börjar tillämpa en partnerstyd försäljning och implementation. Kompetenta partners som delar vår vision erbjuder Planacy till sina kunder för att erbjuda dem en enklare och mer värdeskapande budget, prognos och planeringsprocess.

Externa investerare stödjer bolagets ambitioner

För att accelerera tillväxten ytterligare i strävan mot visionen plockar Planacy in tillväxtkapital från nya investerare som stödjer bolagets ambitiösa målsättningar.

Utvecklingen fortsätter

Planacy har nu utvecklats till en modern planeringsplattform för såväl finansiell som operativ planering. Utvecklingen av nya funktioner och processer tillkommer och flera företag väljer Planacy framför äldre mer stelbenta budget-, prognos- och planeringsverktyg. Planacy är utmanaren som arbetar mot visionen att genom enklare och mer kollaborativ och kontinuerlig planering bidra till bättre och mer framgångsrika företag.

Nyfiken på att veta mer om Planacy?

Kontakta oss för att diskutera hur vi bidrar till mer framgångsrika företag genom bättre, mer kollaborativ och kontinuerlig planering. Eller boka ett möte eller demo av Planacy direkt med en av våra experter för att diskutera vad en lösning från Planacy skulle innebära för just er.

Du kan även ladda ner vårt produktblad för mer information kring fördelar och funktionalitet i Planacy eller titta på demos och videos i vårt inspirationsarkiv.

Kontakt