Planeringsplattformen Planacy

Vår historia och vår vision!

Planeringsplattformen Planacy

Vår historia och vår vision!

Om Planacy

Planacy drivs av ett motiverat och dedikerat team. Vi är ett team som tillsammans utvecklar Planacy efter visionen att hjälpa företag att proaktivt blicka framåt och bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande.

Vi har skapat en modern och innovativ plattform för budget, prognos och planering som ger er en enklare och mer värdeskapande process. En flexibel planeringsplattform byggd för att hantera en komplex verklighet och som kan utvecklas och växa med företaget, som kan anpassas efter just er verksamhet, era behov och processer. Denna unika flexibilitet och konfigurerbarhet gör plattformen till den innovativa utmanare på den Skandinaviska marknaden.

Planacy AB grundades 2015, men dessförinnan ligger år av agil produktutveckling, testning och förfining i nära dialog med ekonomiansvariga, controllers och verksamhetschefer på olika företag i olika branscher.

Över 70 företag i Norden har redan valt Planacy som sin primära plattform för budget, prognos och planering. Nu växer vi och söker fler medarbetare och partners som vill bli mer framgångsrika med hjälp av Planacy.

Det hela började med BI

Planacys historia tar sitt avstamp inom Business Intelligence. På ett konsultbolag som arbetade med Qliks® produktplattform. Med grundare som blev lika förtjusta som kunderna i hur effektivt, agilt och flexibelt det gick att arbeta med uppföljning och analys föddes tanken om att planera sin verksamhet lika enkelt och flexibelt. Det ledde till ett nytt koncept.

Produkten Planacy föds

Konceptet visade sig vara framgångsrikt och utvecklingen av första versionen av produkten Planacy påbörjades. Produkten började att utvecklas på en modern teknisk basplattform med målet att skapa en egen fristående och skalbar produkt för budget och prognos.

Vår första leverans till kund

Nu skedde den första skarpa leverans och implementation av Planacy hos kund. Med en hög kundnöjdhet vidareutvecklas Planacy kontinuerligt med fler funktioner och processer, tillsammans med bättre flexibilitet och användbarhet.

Planacy AB grundas

Planacy knoppas av från konsultbolaget och Planacy AB grundas. Det blir ett fristående bolag som nu kan fokusera på produktvisionen och utvecklingen av plattformen till 100 %. De rätta förutsättningarna är nu skapade för Planacys fortsatta utveckling och tillväxt.

Planacy bygger sin framgång tillsammans med Partners

Plattformen blir allt mer enklare att implementera och förvalta. Därför börjar Planacy nu att tillämpa en partnerstyrd försäljning och implementation. Partners som delar Planacys vision erbjuder Planacy till sina kunder för att hjälpa dem till en enklare, effektivare och mer värdeskapande budget-, prognos- och planeringsprocess.

Externa investerare stödjer bolagets ambitioner

För att accelerera tillväxten ytterligare plockar Planacy in tillväxtkapital från nya investerare som stödjer bolagets ambitiösa målsättningar.

Utvecklingen fortsätter

Planacy har nu utvecklats till en modern planeringsplattform för både finansiell och operativ planering. Utvecklingen av nya funktioner och processer tillkommer och flera företag väljer Planacy framför äldre mer stelbenta budget-, prognos- och planeringsverktyg. Planacy är idag den innovativa utmanaren som arbetar mot visionen - att bidra till att företag blir mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande.

Nyfiken på att veta mer om Planacy?

Boka ett möte eller kontakta oss redan idag - upplev plattformen och prata med våra experter om hur Planacy kan skapa värde för er.  

Ni kan också ladda ner vårt produktblad och få mer information om Planacys fördelar och funktioner och titta på demos och filmer i vårt inspirationsarkiv.

Kontakt