Lunch webinar: Balansräkning & Kassaflödesprognos

Publicerad mar 18, 2020  |  Dela: 

 

Öka värdet på budget- och prognosarbetet med en automatiserad och ständigt uppdaterad balansräknings- & kassaflödesprognos.

Fler och fler företag implementerar system för att effektivisera en mer kontrollerad budget- och prognosprocess – processer som ofta är kopplade till intäkter och kostnader. Samtidigt får budgetering och prognostisering av balansräkningen  ofta inte den kärlek och tid som den förtjänar.

 

Vi kommer under lunchwebinaret att:

  • visa hur ni kan öka värdet av ert budgetarbete genom att automatisera en integrerad balansräknings- och kassaflödesprognos.
  • visa hur ni med en ständigt aktuell bild av kassaflödet kan arbeta mer aktivt med att optimera och säkerställa likviditeten i bolaget.
  • praktiskt visa hur genomtänkta budgetprocesser, i ett sömlöst integrerat och stödjande system, kan effektivisera arbetet med budget och prognos och ge er en automatiskt uppdaterad kassaflödesprognos.

 

Datum och tid

Tisdag den 31 mars 2020
Klockan 12:00-12:30

Anmäl dig till webinaret

Vill du ta steget mot en enklare planeringsprocess?

Hör av dig till oss boka en demo redan idag, antingen online eller i person – upplev plattformen och prata med våra experter om hur Planacy kan skapa värde för er. 

Vill ni veta vad det kostar att investera i ett modernt systemstöd för budget, prognos och planering? Gå till Planacys pris- och licensmodell och få ert licenspris direkt.