Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Nyheter

Här publicerar vi nyheter om Planacy, våra kunder och partners samt kommande marknadsaktiviteter. Vårt mål är att hjälpa företag bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande – följ vår resa! 

Filtrera på:  Alla  Event  Planacy  Kunder 

Familjeägda Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag med 800 anställda och över 5 miljarder i omsättning. Under våren 2019 investerade man i ett modernt och innovativt systemstöd för en bättre och mer kvalitativ budget- och prognosprocess.

Med Planacy effektiviserar man administrationen och arbetet med de finansiella budget- och prognosprocesserna samtidigt som man möjliggör en ökad delegering och kvalité på arbetet. Integrerat med befintlig Business Intelligence plattform från Qlik utnyttjar man dessutom investeringen man redan gjort och styrkorna som Qlik’s plattform erbjuder. Upplands Motor får på så vis med Planacy och Qlik en sammanhängande och kraftfull lösning för budget, prognos, uppföljning och analys som stödjer verksamheten i deras fortsatta tillväxt.

Upplands Motor etablerades redan 1964 och säljer nya och begagnade bilar tillsammans med service och verkstadstjänster. Idag arbetar man med bilmärkena Volvo, Ford, Dacia och Mercedes på sina nio anläggningar runt om i Uppland. Läs mer om Upplands Motor.

Affären genomfördes av vår partner Millnet BI.

Europas snabbast växande mikro-mobilitets-bolag, VOI Technology, implementerar Planacy för en enklare och mer strukturerad finansiell planeringsprocess.

Få kan ha missat VOI Technologys imponerande framfart med sina elektriska scooters. Sedan lanseringen i Stockholm i september 2018 har de idag över 30.000 scootrar i 25 städer i 11 länder, så som Paris, Madrid, Oslo, Lissabon och München. Med över 400 anställda ett år efter lansering och en så pass kraftig tillväxt behövs system som är enkla och som stödjer verksamheten. Valet föll på Planacy för en mer strukturerad, effektiv och tillväxtstödjande budget- och prognosprocess.

I kraftiga tillväxtbolag tenderar den finansiella prognosen att ständigt behöva uppdateras för att de finansiella planerna ska vara aktuella. Då håller sällan kalkylark som verktyg.

Med Planacy kommer VOI få en plattform anpassad efter deras verksamhet och som kan växa tillsammans med bolaget. En plattform som är enkel att använda och som stödjer verksamheten i deras arbete och fortsatta hypertillväxt. I Planacy kommer VOI arbeta med den finansiella budgeten och det löpande arbetet med uppdaterade prognoser över såväl intäkter som kostnader.

Läs mer om VOI Technology, deras imponerande framfart och resan mot visionen om städer fria från buller och föroreningar. 

 

Tillsammans med ViewBase effektiviserar Planacy ett kommunalt el- och vattenbolags budget- och prognosprocess.

Vår partner ViewBase levererar experttjänster inom Business Intelligence och har sen länge en gedigen kompetens inom energi och elnätsbolag. Genom sin verksamhetsanpassade lösning för energibolag - eView – sätter de samman en integrerad beslutslösning för sina kunder, automatiserar processerna för uppföljning och analys och gör data och information tillgänglig i ett modernt gränssnitt byggt med marknadens bästa BI-system.

Många energi- och elnätsbolag har länge brottats med mindre effektiva budget- och prognossystem. Något ViewBase, med verksamhetskompetensen de besitter inom branschen, nu adresserar. Med Planacy integrerat med Qlik eller Power BI avser man ersätta de föråldrade, men fortfarande vanligen förekommande, system som används för att automatisera och effektivisera budget- och prognosprocesserna för deras kunder inom branschen.

Tillsammans ersätter ViewBase och Planacy nu ett kommunalt el- och vattenbolags äldre system för att modernisera och förenkla deras finansiella planeringsprocesser. Med Planacy kommer kunden budgetera såväl intäkter som kostnader och personal i kund- och verksamhetsanpassade mallar med automatiserade data- och analysintegrationer.

Med den bransch- och verksamhetsspecifika kompetensen som ViewBase besitter inom energi-, elnäts- och vattenbolag erbjuder man nu sina kunder i branschen en sammanhängande och kraftfull lösning - eView och Planacy - som förenklar, automatiserar och effektiviserar både uppföljningen och planeringen.

Välkommen att kontakta ViewBase om ni önskar veta mer om deras lösningar för energibolag eller deras andra verksamhetsanpassade lösningar för e-handel och restaurang.

 

Med drivarbaserad budgetering enligt en matrisstruktur effektiviserar LIN Education sin budget och prognosprocess.

LIN Education digitaliserar lärandet för skolor, organisationer och företag genom verktyg, innehåll och pedagogik. Missionen är att med digitaliseringens kraft göra lärandet effektivare, roligare och mer meningsfullt.

Planacys mission för området budget och prognos är likartad. Att med en modern, integrerad och anpassningsbar planeringsplattform göra budget- och prognosarbetet effektivare, roligare och mer värdeskapande.

LIN Education har under hösten implementerat och rullat ut Planacy i verksamheten enligt en matrisstruktur för att effektivisera sitt budgetarbete. Plattformen ger dem stöd för Personalbudgetering och budgetering av deras olika typer av Försäljning (Hårdvara, Licens och Konsult). De olika processerna driver till resultatbudgeten på såväl Cost Center som Business Area-nivå vilket ger dem en bra överblick över de olika delarna i processen.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Sparks.

LIN Education omsätter närmare 600 miljoner kronor och har idag drygt 100 medarbetare med huvudkontor i Göteborg och mötesplatser runt om i Sverige och Norge. Läs mer om LIN Education.

 

Som en av Sveriges större privata bilåterförsäljare av märkena Volkswagen, Audi, Seat, Skoda och Scania sökte Atteviks ett mer tillförlitligt systemstöd för budget- och prognosprocessen som integrerade väl med QlikView.

Atteviks med försäljning och service av bilar och lastvagnar på 8 orter i Småland har över 400 anställda och en omsättning på närmare 3 miljarder kronor.


Pressbild: Atteviks

Budget och prognosprocessen genomfördes tidigare i Excel men man var i behov av ett systemstöd som gav stöd för en snabbare och mer tillförlitlig planeringsprocess. En plattform som gick att anpassa efter deras verksamhetsbehov och dessutom integrerades väl med QlikView.

I Planacy bedriver Atteviks den finansiella planeringen av bl.a. Försäljning, Serviceintäkter, fördelning av Centrala kostnader och Personal med drivare till sin kontobaserade Resultatbudget. Med Planacy nyttjar de tidigare gjord investering i QlikView och får en anpassad och sammanhängande lösning för budget, prognos, planering, uppföljning och analys.

Affären och implementationen genomfördes av vår partner Millnet BI.

Läs mer om Atteviks.

Runsvengruppen som driver varuhuskedjan ÖoB investerar i en modern planeringsplattform från Planacy för att öka kvalitén på budgetarbetet samt öka ägandeskapet över budgeten i verksamheten.

Med närmare 100 varuhus, 1.800 anställda och en omsättning på 4 miljarder kronor var Runsvengruppen i behov av ett systemstöd som får budget och prognosprocesserna att hänga ihop och som bidrar till en ökad kvalité på arbetet. Ett systemstöd som låter varje budgetägare ta ansvar för sin budget på ett intuitivt och användarvänligt sätt där enkelhet och transparens är viktigt.

Foto: David Jansson

I Planacy budgeterar och prognostiserar Runsvengruppen försäljningsbudgeten för samtliga varuhus och med ett enkelt men kraftfullt workflowstöd involveras bolagets Controllers genom hela processen för att kunna stödja verksamheten. I plattformen har de även stöd för ett flertal anpassade centrala processer som driver intäkter och kostnader till resultatbudgeten för de olika enheterna. Så som central inköpsbudgetering på kategorinivå, centrala aktivitetsbaserade marknadsföringskostnader, process för omsättningsbaserade lokalkostnader med indexering och övriga centrala kostnader som ska fördelas ut. För att nämna några.

Med integrationer till sin QlikView-plattform förbättrar de även sin uppföljning och analys av budgeten på en högre detaljeringsnivå än tidigare.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Drake Analytics.

Läs mer om Runsvengruppen.

Filippa K ville minska administrationen med förberedelserna, insamlandet och konsoliderandet av deras budget och prognosprocess och valde att implementera Planacy för att effektivisera processen.

Med tidlöst mode med moderna och innovativa detaljer har Filippa K varit en stor del av det skandinaviska modeundret sen grundandet i Stockholm för 25 år sen. Deras tidlösa och klassiska mode finns idag på 30 marknader med 50 egna butiker och 600 premium retailers.


Pressbild: Filippa K

Budgetprocessen har tidigare skett i Excel och varit tidskrävande. Planacy kommer nu förenkla och effektivisera Filippa K’s finansiella budget och prognosprocess med drivarbaserade element för sälj och personal. Dessutom kommer de på ett smart sätt kunna använda sig av automatiska fördelningsnycklar för att få en bättre och mer korrekt detaljerad budget och prognos.

Med integrationer till deras befintliga Qlik Sense plattform minskar de även underhållet och förbättrar den löpande uppföljningen.

Affären och implementationen genomfördes av vår partner Millnet BI.

Läs mer om Filippa K.

Det svenskgrundade betaltjänstbolaget Trustly vill minska den administrativa bördan samt öka nyttan och värdet med budget och prognosarbetet.

Trustly grundades så sent som 2008 och har idag över 200 anställda i 5 länder vars mission är att göra det enkelt att betala online. Med en fenomenal tillväxt om i genomsnitt 90% per år sista fem åren finns man nu på 29 marknader med en omsättning överstigande 500 Miljoner kronor.

Pressbild: Trustly

Med en sådan tillväxt som Trustly uppvisar är det viktigt att man har systemstöd som förenklar processer och samtidigt bidrar till ett ökat värde för verksamheten. Det är en av anledningarna till att man väljer Planacys plattform för att bedriva sin budgetprocess. En plattform som initialt kommer stödja drivarbaserade budgetprocesser för Personal, Sälj och Resultaträkning och som enkelt kommer kunna kompletteras med fler verksamhetsanpassade och drivarbaserade processer.

Arbetet administrerades tidigare i Excel men med Planacy som de väljer att integrera med Qlik Sense kommer Trustly nu kunna genomföra prognosprocesser mer frekvent och med en ökad nytta och kvalité.

Läs mer om Trustly.

Med en förvärvsstrategi och kraftig tillväxt behövde Combined Excellence en konfigurerbar budgetplattform som på ett bra sätt samordnar dotterbolagens budget och prognoser.

Combined Excellence är en entreprenörsdriven koncern för spjutspetsbolag inom digitalisering. Med 10 varumärken och 260 anställda i 8 städer runt om i Sverige digitaliserar man genom sina verksamhetsbolag varumärken, tjänster och företag.

Pressbild: Combined Excellence

Som för många bolag genomfördes budgetarbetet mestadels i Excel. Något som för Combined Excellence med kraftig tillväxt, flertalet dotterbolag och en förvärvsstrategi skapade en hel del utmaningar med att koordinera och harmonisera arbetet.

Med Planacy har man fått en plattform som stödjer deras personal- och resultatbudget och som dessutom ger dem bra koll på budgeteringen av koncernintern försäljning av framförallt tjänster samtidigt som flexibiliteten i plattformen stödjer deras förvärvsstrategi. På sikt ser de även möjligheten att bredda plattformen och vässa bl.a. sin försäljningsbudgetering med hjälp av Planacy.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner ViewBase.

Läs mer om Combined Excellence.

LensWay Group implementerar ett enklare och mer förvaltningsbart systemstöd för Budget och Prognos.

LensWay Group säljer prisvärda optikerprodukter av högsta kvalité. Genom att erbjuda snabba leveranser, konkurrenskraftiga priser och personlig kundservice har LensWay blivit en av optikbranschens ledande och mest välkända aktörer.


Pressbild: LensWay Group

Med ett flertal varumärken och en omsättning en bra bit över en halv miljard kronor vill man förenkla budget och prognosprocessen och samtidigt få ett mer förvaltningsbart systemstöd. Med Planacy kommer LensWay initialt budgetera Försäljning, Personal och Resultaträkning och få en plattform som sömlöst integreras med Tableau.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Sparks.

Läs mer om LensWay.