Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Nyheter

Här publicerar vi nyheter om Planacy, våra kunder och partners samt kommande marknadsaktiviteter. Vårt mål är att hjälpa företag bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande – följ vår resa! 

Filtrera på:  Alla  Event  Planacy  Kunder 

 

Öka värdet på budget- och prognosarbetet med en automatiserad och ständigt uppdaterad balansräknings- & kassaflödesprognos.

Fler och fler företag implementerar system för att effektivisera en mer kontrollerad budget- och prognosprocess – processer som ofta är kopplade till intäkter och kostnader. Samtidigt får budgetering och prognostisering av balansräkningen  ofta inte den kärlek och tid som den förtjänar.

 

Vi kommer under lunchwebinaret att:

  • visa hur ni kan öka värdet av ert budgetarbete genom att automatisera en integrerad balansräknings- och kassaflödesprognos.
  • visa hur ni med en ständigt aktuell bild av kassaflödet kan arbeta mer aktivt med att optimera och säkerställa likviditeten i bolaget.
  • praktiskt visa hur genomtänkta budgetprocesser, i ett sömlöst integrerat och stödjande system, kan effektivisera arbetet med budget och prognos och ge er en automatiskt uppdaterad kassaflödesprognos.

 

Datum och tid

Tisdag den 31 mars 2020
Klockan 12:00-12:30

Anmäl dig till webinaret

 

Onsdag den 25 mars bjuder Planacy in till ett lunchwebinar om hur ett systemstöd kan effektivisera er budget- och prognosprocess – och hur Planacy med små medel kan anpassas efter varje unik budgetprocess.


Vi kommer även att gå igenom hur man:

  • på ett effektivt sätt kan involvera fler i budgetprocessen
  • kan styra rättigheter och jobba med ett tydligt attestflöde
  • kan jobba med fördelningar och drivare för att så effektivt som möjligt budgetera på olika nivåer
  • sömlöst integrerar Planacy med ett Business Intelligence verktyg

Datum och tid
Onsdag den 25 mars 2020
Klockan 12:00-12:30


Anmäl dig till vårt webinar för att se hur vi kan hjälpa ditt företag att få en effektivare planeringsprocess!
Anmäl dig till webinar


Sedan 2015 har Planacy hjälpt kunder att effektivisera och öka värdet på deras planeringsprocesser. Tack vare ett modernt, flexibelt och fullt konfigurerbart användargränssnitt kan Planacy anpassas efter ert företags unika processer. 

sopra-steria-planacy-partner

Planacy ingår partnerskap med det internationella konsultföretaget inom digital transformation – Sopra Steria. Med över 1.800 anställda i Skandinavien och 375 medarbetare i Sverige har Sopra Steria en unik kombination av specialistkompetens inom verksamhetsutveckling och IT.  

– Budgetering i Excelark är något man måste lägga ned mycket tid och administration på, och det ger inte något affärsvärde. Därför har vi letat efter en bättre lösning för de kunder som vill gå ifrån Excel, och vi hittade Planacy, berättar Jan Forsberg på Sopra Steria. 

Partners är en central del i Planacys verksamhet och därför samarbetar de med några av de mest framstående och kompetenta konsultföretagen inom Business Intelligence, finansiell planering och verksamhetsstyrning. Gemensamt för samtliga partners är att de är progressiva och delar Planacys vision om att bidra till mer framgångsrika företag och verksamheter genom en effektivare och mer värdeskapande budget, prognos och planering. 

– Sopra Steria uppfyller alla våra krav på en partner och har dessutom lång erfarenhet av att arbeta nära tillsammans med ekonomifunktioner och Business Controllers. Vi ser fram emot att kicka igång partnerskapet och tillsammans leverera Planacy till Sopra Sterias kunder, säger Jimmy Stenqvist Evegård, VD på Planacy. 

 Planacy är man övertygade om att man tillsammans med Sopra Steria och deras kompetens inom ERP och Business Intelligence kommer att leverera ett stort värde till både nya och befintliga kunder.

– Planacy uppfyller våra och våra kunders krav på  en modern lösning för budget och prognos och passar väl in i vårt ERP och Analytics-erbjudande. Planacy har varit mycket hjälpsamma och engagerade i  uppstartsfasen och vi känner att vi får allt stöd vi behöver, säger Jan. 

Som en första aktivitet i partnerskapet bjuder Sopra Steria in till ett frukostseminarium tisdag den 10:e mars. Under seminariet kommer Mikael Edh, CBDO på Planacy, att dela med sig av sina kunskaper om hur man kan effektivisera arbetet med budget och prognos. Han kommer bland annat att visa hur företag kan få en automatiserad och ständigt uppdaterad balans- och kassaflödesprognos, och hur det leder till att man kan arbeta mer aktivt med att optimera likviditeten i bolaget.  

Läs mer och anmäl dig här!

Vi är väldigt stolta och glada över att kunna presentera releasen av Planacy 5.0 – vår snabbaste och mest kraftfulla version hittills! Denna release för med sig en mängd förbättringar; bland annat har stödet för avancerade drivare utökats för att enklare och snabbare kunna anpassa Planacy efter komplexa regelverk och processer. Vi har även optimerat gränssnittet både för användare och administratörer, samt gjort det enklare att förvalta och skapa nya prognoser.

 planacy-5.0-release

Highlights: 

- Optimerat gränssnitt 
- Effektiviserad förvaltning
- Ökat stöd för avancerade & kraftfulla drivare

 

Anpassningsbar P&L-modul

Utöver det ovan är det nu möjligt att komplettera befintliga P&L-mallar med en resultaträkningsuppställning innehållandes KPI-mått som gross margin, EBITDA-marginaler, etc. Modulen erbjuder dessutom ökade möjligheter att enkelt göra top-down justeringar i prognosen.

 

Modul för balansräkning & kassaflöde

Vi har också skapat en anpassningsbar modul som sömlöst hänger ihop med intäkts- och kostnadsbudgetering och ger ett automatiskt, ständigt uppdaterat kassaflöde. Modulen möjliggör därmed ett enklare och mer frekvent arbete med optimeringen av likviditet.

 

Vill du veta mer om Planacy och vår nya release? Hör av dig till oss!

Vi på Planacy är som alltid väldigt stolta och glada över att samarbeta med några av de mest framstående konsultbolagen inom BI, budget och planering. För andra året i rad har vi därför valt att dela ut priser till de partners som utmärkt sig lite extra under föregående år. Precis som tidigare delar vi ut priser för Rookie Success of the Year, Customer Deal of the Year och Partner of the Year, men i år har vi även utökat med Partner Developer of the Year samt Growth Partner of the Year. Nedan finner du 2019 års vinnare och respektive motivering till priset!

Rookie Success of the Year
Med lång expertis inom budget och planering – och som den första Planacypartnern med ett renodlat fokus på Microsofts produktsvit – har denna partner under året kompletterat det befintliga kund- och värdeerbjudandet på ett framgångsrikt sätt. Genom en stark dedikation att ta till sig av Planacy och skapa en växande affär har partnern vunnit flera värdefulla affärer, med smak för mer. Grattis Business Vision!

Customer Deal of the Year
Denna lysande säljstjärna på Planacys partnerhimmel har inte bara levererat flest licensaffärer under året, tillsammans med sitt team har denna person också med en envishet levererat årets mest värdefulla Customer Deal. Grattis Håkan Hellmér på Millnet BI!

Partner Developer of the Year
Som tidigare ensam Planacykonsult hos partnern har denna person varit starkt bidragande till att vinna två nya väldigt värdefulla Planacykunder. Personen har också implementerat och konfigurerat dessa kunders komplexa Planacymiljöer på ett framgångsrikt sätt och samtidigt visat en signifikant utvecklingskurva. Med tips och idéer har denna person dessutom varit bidragande till den fortsatta produktutvecklingen. Grattis Magnus Bergh på Drake Analytics!

Growth Partner of the Year 
Denna partner har under sitt tvååriga samarbete med Planacy framgångsrikt breddat teamet och vunnit ett flertal affärer av större dignitet. Under de senaste åren har bolaget inte bara växt på ett tillfredsställande sätt, de har också under år 2019 lyckats uppvisa en tillväxt av sin Planacyaffär på imponerande 165%. Grattis ViewBase!

Partner of the Year
Under 2019 har denna partner fortsatt att utöka sitt Planacyteam och dubblerat sin licensförsäljning i förhållande till fjolåret – inte bara genom en imponerande nyförsäljning utan också genom en bra retention då de ökat det levererade värdet till befintliga kunder. Med ett kompetent team av hungriga konsulter och säljare fortsätter partnern att starkt bidra till utvecklingen av Planacy som produkt och bolag. För andra året i rad, grattis Millnet BI!

Avslutningsvis vill vi bara igen säga hur glada vi är över att arbeta med våra grymma och kompetenta partners, som alla är otroligt viktiga i Planacys resa. Stort tack för 2019! Vi ser fram emot ett ännu mer framgångsrikt år med er 2020.

Översättningsbyrån Semantix har valt Planacy som sin lösning för budgetering och prognostisering.

Semantix tidigare lösning för budget och prognos mötte inte företagets behov och man sökte därför ett system som var mer anpassningsbart efter verksamheten. Önskemålet var att det nya systemet skulle ge mer stöd till de involverade i budget- och prognosprocessen, samt att lösningen skulle kunna integreras med företagets beslutstöd Qlik Sense.

I Planacy fann Semantix en lösning – ett helt anpassningsbart verktyg för budget och prognos som kan integreras med Qlik Sense. I Planacy arbetar de nu med traditionell budget och fasta prognoser, med processer som sälj-, resultat- och personalbudgetering, samt fördelning av interna och centrala kostnader.   

Planacy har hjälpt Semantix att få en effektivare och mer värdeskapande budget och prognosprocess. Den största nyttan de ser är att det är enklare att delegera processen. Användarna kan enkelt arbeta med sina delar och skicka fram och tillbaka i ett tydligt workflow och attestflöde.  

Semantix är Nordens ledande kommunikationspartner för flerspråkiga tjänster och har tillhandahållit tolkning, översättning och språkteknologi till den offentliga och privata sektorn i mer än 50 år. Semantix omsätter cirka 1 miljard svenska kronor och arbetar enligt ISO 9001:2015. Semantix har omkring 450 anställda och ett omfattande nätverk av tusentals språkspecialister över hela världen. Semantix är majoritetsägt av private equity-fonden Segulah V L.P.

Affären genomfördes tillsammans med vår partner ViewBase.

 

Under det senaste kalenderåret kan Planacy uppvisa en tillväxt på närmare 100% av vår ARR. Nu gör vi oss redo för en ännu större tillväxt under 2020 – och en expansion i Europa. 
- Med den skandinaviska marknadens mest innovativa och kraftfulla planeringsplattform är vi nu redo att kliva ut på en större marknad och fylla det behov som finns där, berättar Jimmy Stenqvist Evegård, CEO på Planacy. 

 

 

Planacy har idag befintliga partners i Malta och Rumänien, men Sverige är ännu vår absolut största marknad där vi samarbetar med några av de mest framstående IT-konsultbolagen inom verksamhetsstyrning. År 2020 kommer därför vårt främsta fokus vara att ingå partnerskap på en bredare marknad i Europa, någonting som Mikael Edh, nybliven Chief Business Development Officer (CBDO) på Planacy, kommer att vara mycket involverad i.

- Vi har en produkt som vi ser saknas runt om i Europa, en unik produkt som är specifikt framtagen för att komplettera moderna business intelligence system med budget och prognos, förklarar Mikael.

Som en del i expansionen har Planacy nyligen rekryterat Elisabet Norrgård till rollen som Growth Marketing Manager, samt Emelie Svensson som Business Developer. Emelie kommer främst att stödja befintliga och nya partners i andra länder, medan Elisabets huvuduppgift är att bidra till ytterligare tillväxt genom marknadsföringsinsatser.

- Det känns fantastiskt att få arbeta inom IT branschen igen, särskilt på Planacy som har ett extremt drivet och talangfullt team. Jag ser fram emot att med mina kunskaper bidra till företagets fortsatta utveckling, säger Elisabet.

Det är tydligt att övergången från att arbeta med budget och prognos i Excel till moderna och kraftfulla plattformar har påbörjats. Som en betydande aktör kommer Planacy under de närmsta åren att inta en ledande roll i Europa.

- Det är ett ambitiöst mål som vi med spänning och tillförsikt ser fram emot att förverkliga, avslutar Jimmy.

Den världsledande leverantören av indirekta däcktrycksövervakningssystem, NIRA Dynamics, har valt Planacy som sin lösning för budget, prognos och planering. De letade efter ett system som kunde förbättra budgetarbetet, särskilt gällande personalbudgetering och projekt. Genom vår partner Drake Analytics blev de introducerade för Planacy som i sin tur kunde erbjuda en mer effektiv och värdeskapande lösning.

NIRA Dynamics använder idag Planacy för budgetering, rullande prognoser och även delar av den operativa planeringen. Bland annat jobbar de i Planacy med HR och personal-, projekt- och säljbudgetering. Dessutom har de genom integrationen med Qlik Sense en sammanhängande lösning även för analys och rapportering.

NIRA Dynamics själva upplever systemet som flexibelt och anpassningsbart med smidiga integrationer till deras BI-plattform och tydlig hierarki. Dessutom tycker de att det är skönt att slippa Excel.

Friskvårdskedjan Actic tyngdes av tidskrävande budgetprocesser och var i behov av ett system som kunde underlätta och effektivisera deras planeringsprocess. Under sommaren 2019 investerade de i planeringsplattformen Planacy för att få hjälp med detta.

 

Med Planacy har Actic lämnat en tidskrävande budgetprocess bakom sig för ett snabbare och smidigare arbete genom rullande prognos. Bland annat kan de nu enkelt generera prognosförslag för de olika anläggningarna. Planacys plattform hanterar flera olika processer för Actics räkning, bland annat medlemsintäkter, hyres- och personalkostnader samt valutahantering.

— Planacy har hjälpt oss Controllers att ta kontrollen över prognosprocessen. Vi har skapat ett homogent arbetssätt där vi nu gör lika på samtliga anläggningar och har nu minskat administrationen för våra kollegor i den operativa verksamheten, säger Martin Lundqvist, Head of Business Controlling på Actic Group. 

 

Actic är en ledande friskvårdskedja med 180 träningscenter och 228 000 medlemmar i fyra länder. Redan 1981 öppnades deras första gym i Sverige och med 120 anläggningar från norr till söder är Sverige deras absolut största marknad. Actic strävar efter att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera människor. Läs mer om Actic

Familjeägda Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag med 800 anställda och över 5 miljarder i omsättning. Under våren 2019 investerade man i ett modernt och innovativt systemstöd för en bättre och mer kvalitativ budget- och prognosprocess.

Med Planacy effektiviserar man administrationen och arbetet med de finansiella budget- och prognosprocesserna samtidigt som man möjliggör en ökad delegering och kvalité på arbetet. Integrerat med befintlig Business Intelligence plattform från Qlik utnyttjar man dessutom investeringen man redan gjort och styrkorna som Qlik’s plattform erbjuder. Upplands Motor får på så vis med Planacy och Qlik en sammanhängande och kraftfull lösning för budget, prognos, uppföljning och analys som stödjer verksamheten i deras fortsatta tillväxt.

Upplands Motor etablerades redan 1964 och säljer nya och begagnade bilar tillsammans med service och verkstadstjänster. Idag arbetar man med bilmärkena Volvo, Ford, Dacia och Mercedes på sina nio anläggningar runt om i Uppland. Läs mer om Upplands Motor.

Affären genomfördes av vår partner Millnet BI.