Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Nyheter

Här publicerar vi nyheter om Planacy, våra kunder och partners samt kommande marknadsaktiviteter. Vårt mål är att hjälpa företag bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande – följ vår resa! 

Filtrera på:  Alla  Event  Planacy  Kunder 

Planacy har en ambitiös målsättning och vision att genom enklare, bättre och mer värdeskapande finansiell och operativ planering bidra till mer framgångsrika företag. För att fortsätta utvecklingen av produkt och bolag och resan mot visionen har Planacy nyligen tagit in ytterligare kapital vilket Breakit idag skrivit om. 

 

"Många företag lägger alldeles för mycket tid på att titta i backspegeln på sådant som redan hänt. Vi vill hjälpa företagen att lämna Excel eller omoderna verktyg för att lyfta blicken och genom enklare och mer kontinuerlig planering bli bättre på att styra och utveckla sin verksamhet”, säger Jimmy Stenqvist, operativt ansvarig på Planacy.

Läs hela artikeln om Planacy och vår kapitalanskaffning på Breakit.

Planacy stärker upp teamet för att fortsätta utvecklingen av produkt och bolag. Per den 1:a mars klev Mikael Samuelsson in som ny Head of Business Development och kommer i och med det ansvara för utvecklingen av Planacy hos kunder och partners.

”Det känns väldigt bra att bli en del av ett visionärt, drivet team med ett så stort tekniskt kunnande. Med min erfarenhet av att bygga upp prognosprocesser hoppas jag kunna bidra till och sätta min prägel på utvecklingen av Planacy som produkt och bolag”, säger Mikael.

Mikael har lång erfarenhet som Business Controller på större bolag och kommer tillföra ytterligare en dimension i utvecklingen av Planacys planeringsplattform.

”Med Mikael får vi in en person med djup kompetens utifrån ett kundperspektiv med stor erfarenhet och förståelse för planeringsprocesser. Mikael kommer i allra högsta grad vara delaktig i vår ambitiösa resa mot visionen att genom enklare, mer kollaborativ och kontinuerlig planering bidra till mer framgångsrika företag”, säger Jimmy Stenqvist, COO på Planacy.

Mikael har de senaste 5 åren arbetat som specialiserad Business & Financial Consultant genom eget bolag, bl.a. inom läkemedelsindustrin och senast som Business Controller på ett större retailbolag. I sitt arbete har han ständigt brottats med utmaningarna och komplexiteten med planering som Excel och mindre moderna verktyg medför.

”Excel har trots sina brister dominerat området för budgetering och prognostisering i många år då det saknats tillräckligt bra alternativ. Men med de nya flexibla och användarvänliga verktyg som börjar komma ut på marknaden blir vinsten med att ersätta Excel uppenbar vilket i förlängningen kommer leda till att fler och fler företag kommer investera i moderna planeringsverktyg. En utveckling jag ser framför mig att Planacy kommer vara med och driva”, fortsätter Mikael.

Mikael har arbetat på Planacy som konsult sen augusti men klev in i sin nya tjänst under början på mars. Hans arbeta med att träffa kunder och partners för att med sin erfarenhet och kompetens bidra i utvecklingen av deras planeringsprocesser och affär kommer nu intensifieras.

Kontakta Mikael om ni vill diskutera hur ni kan få en enklare, bättre och mer värdeskapande planeringsprocess.

LinkedIn: Mikael Samuelsson
Mail: mikael.samuelsson@planacy.com

NCC är ett av Sveriges största bolag och ett av de ledande företagen inom bygg- och fastighetsutveckling i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18.000 anställda.

För att få en bättre resultatprognostisering behövdes ett modernt och flexibelt system som är enkelt att administrera för de ansvariga i processen. Med många ansvariga i verksamheten krävdes det även att systemet var användarvänligt för att kunna förenkla och stödja företagets löpande arbete med prognostisering.

Idag används Planacy av över 600 medarbetare på NCC med prognosansvar för att de löpande ska ha uppdaterade resultatprognoser på konto- och kostnadsnivå för närmare 6.000 kostnadsställen. Med Planacy genererar NCC med den löpande prognosen som utgångspunkt även fasta kvartalsprognoser och en årsbudget vilket ger dem en bättre framåtblick och kontroll över kommande resultat.

Kontakta Mikael Samuelsson, Head of Business Development på Planacy, för att veta mer om hur Planacy kan stödja stora organisationer med komplexa förutsättningar.

J. Lindeberg vill effektivisera sin budgetprocess med hjälp av en modern planeringsplattform.

J. Lindeberg har tidigare hanterat sin planeringsprocess i Excel men har nu valt att implementera Planacy för att minska det tidsödande och manuella arbetet. Initialt implementeras en modul för resultatbudgetering för deras olika kostnadsställen för att få en enklare och säkrare budgetprocess. Därefter kommer hela planeringsprocessen kunna strömlinjeformas i Planacy med moduler för försäljning till butiker och till grossister samt på sikt inköpsplanering.

Om J. Lindeberg

J. Lindeberg är ett svenskt modehus som erbjuder det skandinaviska modet i en unik kombination av funktion och rebellisk elegans. Med över 180 anställda och verksamhet i 35 länder säljs företagets produkter i fler än 900 butiker globalt.

Läs mer om J Lindeberg

EU’s nya reglering av den internationella roamingen för mobil- och teleoperatörer har förändrat branschens spelvillkor och ökat bolagens behov av en bättre kontroll och planering av sin internationella roaming.

Mobil- och teleoperatörer ser i och med de nya regleringarna ett ökat behov av att planera sin internationella roaming på ett för verksamheten så bra och pricksäkert sätt som möjligt. För att förbättra planeringsprocessen har därför en svensk teleoperatör valt att investera i Planacy som planeringsplattform.

Implementationen av Planacy hos kunden har genomförts under sommaren och hösten. Med hjälp av planeringsplattformen har de nu fått en bättre, enklare och mer flexibel process för roamingplaneringen med en högre detaljeringsnivå och ökad kontroll.

Planacy är en heltäckande planeringsplattform för såväl finansiell som operativ planering vilken anpassas efter kundens verksamhet och behov. Genom Planacy får vår kund nu bättre kontroll över processen vilket hjälper dem till bättre planering och mer korrekta förhandlingar kring roamingavgifter med internationella teleoperatörer.

Affären och implementationen skedde tillsammans med vår partner Millnet BI.

Idag är en stor dag. Planacy flyttar hemifrån!

Från och med idag hittar ni oss i nya fräscha lokaler alldeles intill Odenplan i Stockholm. Det är med blandade känslor som vi flyttar från adressen på Surbrunnsgatan i Stockholm där vi suttit tillsammans med vår delägare och partner Millnet BI. Men nu tar vi nästa steg och flyttar hemifrån. Vi kommer fortsätta att arbeta tätt tillsammans med vår delägare och partner men ser också fram emot att stå på egna ben på riktigt. Kom gärna förbi så bjuder vi på kaffe. Välkomna!

Kontakta Planacy

Tillsammans med 1company och Millnet BI presenterar vi under ett lunchwebinar hur HSB ProjektPartner driver sin planering och uppföljning enklare och mer flexibelt med hjälp av Planacy och Qlik Sense.

HSB ProjektPartner är ett tillväxtbolag och en av Sveriges ledande bostadsutvecklare med en omsättning på över 1,6 miljarder kronor. Företagets budget- och prognosprocess är både komplex och affärskritisk vilket gjort att företaget under våren 2016 valt att implementera en modern och flexibel planeringsplattform.

Webinaret vänder sig till dig som är nyfiken på hur du och ditt företag, oberoende av bransch och storlek på ert företag eller komplexitet i er planeringsprocess, praktiskt arbetar med och får en bättre framåtblick med hjälp av en modern och flexibel planeringsplattform för finansiell och operativ planering.

Under webinaret kommer du bl.a. att se och få veta mer om:

  • Vinsterna med att använda en modern och flexibel planeringsplattform
  • Vad man ska tänka på vid implementering av ett systemstöd för planering
  • Hur HSB ProjektPartner praktiskt arbetar med och driver sin planering och uppföljning med hjälp av Planacy och Qlik Sense

 

När: 16 november kl. 12:00-12:45
Var: Din dator, padda eller smartphone
Pris: Kostnadsfritt – erfordrar föranmälan
Föreläsare: Niklas Frost och Mikael Samuelsson, Planacy
Arrangör: 1company i samarbete med Planacy och Millnet BI

 

Anmäl dig till webinar

 

Läs mer om vad vi på Planacy har gjort för HSB Projektpartner

 

En modernare, mer flexibel och användarvänlig planeringsplattform. Den 3:e oktober släpptes Planacy 2.0! Och denna gång har vi lyft hela plattformen och haft användaren i centrum.

Planacy har konstant utvecklats med fokus på teknik, funktionalitet samt att kunna erbjuda en flexibel och effektiv plattform för budget- och planering som stödjer komplexa processer. Med Planacy 2.0 får du ökad användarvänlighet, ett GUI som är både visuellt mer tilltalande och vi fortsätter att fokusera på smart funktionalitet för användaren. Exempel på detta är drag-and-drop, enkel kontexthantering samt ett lättförståeligt processflöde som visualiseras grafiskt. Vi har även lyft och gjort vår ETL-hantering såväl säkrare som snabbare.

Nytt i Planacy 2.0

- Ett helt nytt, mer modernt och användarvänligt GUI
- Ett enklare och tydligare processflöde
- Bättre och enklare kontexthantering
- Ny säkrare och snabbare ETL-hantering
- Bättre och enklare integration till kundens BI-system

Kontakta oss så berättar vi mer om Planacy 2.0

Eller titta på vår demo som visar hur en budget- och planeringsansvarig säljchef lägger sin budget för kommande verksamhetsår i Planacy 2.0.

Missa inte dragningen om HSB ProjektPartner på Qliks event Visualize Your World i Stockholm. Anmäl dig redan idag!

På tisdagen den 18:e oktober är det återigen dags för Qliks årliga konferens Visualize Your World. I år är temat ”Upptäck dina datadrivna möjligheter” och du får lära dig hur du gör det enkla enkelt OCH det komplexa utan komplikationer. Du får lära dig hur BI sammankopplat med ett budget- och planeringssystem som Planacy kan hjälpa er att bli en agil, datadriven verksamhet och frigöra organisationens kollektiva mänskliga intelligens.

Anmäl dig nu och missa inte när vi berättar om kundcaset HSB ProjektPartner som bytte ut sitt existerande budget- och planeringssystem som inte levde upp till verksamhetens ökade krav på flexibilitet. HSB ProjektPartner använder nu Planacy för sin budget- och prognos process integrerat med Qlik Sense för uppföljning och analys.

Eventet börjar klockan 08.00 och vår presentation äger rum klockan 11.15 på Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1 i Stockholm

Läs mer om Visualize Your World och anmäl dig nu: Qlik Visualize Your World 2016

Läs mer om vad vi på Planacy har gjort för HSB Projektpartner

HSB ProjektPartner är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. HSB ProjektPartner ger HSB-föreningarna stöd vid produktion av nya boenden till medlemmarna vilket sker genom nära samverkan i produktionsprojekten och med anpassade tjänster efter föreningarnas olika behov.

HSB ProjektPartners process för budgetering och prognostisering är komplex och affärskritisk varför de behövde en plattform som är flexibel och samtidigt kan hantera denna komplexitet. Valet att ersätta deras befintliga lösning föll på Planacy för budget- och prognos med integration mot Qlik Sense för uppföljning och analys.

Robert Nauclér, Business Controller på HSB ProjektPartner är nöjd med Planacy.

”Planacy känns fräscht och användarvänligt. Vi ser nu till att utnyttja denna investering till att bli ännu mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess”, säger Robert Nauclér.

Läs mer om hur HSB ProjektPartner använder Planacy och QlikSense

Vill du veta mer om HSB Projektpartner-caset? Anmäl dig till Qlik Visualize Your World den 18 oktober i Stockholm.