Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Nyheter

Här publicerar vi nyheter om Planacy, våra kunder och partners samt kommande marknadsaktiviteter. Vårt mål är att hjälpa företag bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande – följ vår resa! 

Filtrera på:  Alla  Event  Planacy  Kunder 

Runsvengruppen som driver varuhuskedjan ÖoB investerar i en modern planeringsplattform från Planacy för att öka kvalitén på budgetarbetet samt öka ägandeskapet över budgeten i verksamheten.

Med närmare 100 varuhus, 1.800 anställda och en omsättning på 4 miljarder kronor var Runsvengruppen i behov av ett systemstöd som får budget och prognosprocesserna att hänga ihop och som bidrar till en ökad kvalité på arbetet. Ett systemstöd som låter varje budgetägare ta ansvar för sin budget på ett intuitivt och användarvänligt sätt där enkelhet och transparens är viktigt.

Foto: David Jansson

I Planacy budgeterar och prognostiserar Runsvengruppen försäljningsbudgeten för samtliga varuhus och med ett enkelt men kraftfullt workflowstöd involveras bolagets Controllers genom hela processen för att kunna stödja verksamheten. I plattformen har de även stöd för ett flertal anpassade centrala processer som driver intäkter och kostnader till resultatbudgeten för de olika enheterna. Så som central inköpsbudgetering på kategorinivå, centrala aktivitetsbaserade marknadsföringskostnader, process för omsättningsbaserade lokalkostnader med indexering och övriga centrala kostnader som ska fördelas ut. För att nämna några.

Med integrationer till sin QlikView-plattform förbättrar de även sin uppföljning och analys av budgeten på en högre detaljeringsnivå än tidigare.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Drake Analytics.

Läs mer om Runsvengruppen.

Filippa K ville minska administrationen med förberedelserna, insamlandet och konsoliderandet av deras budget och prognosprocess och valde att implementera Planacy för att effektivisera processen.

Med tidlöst mode med moderna och innovativa detaljer har Filippa K varit en stor del av det skandinaviska modeundret sen grundandet i Stockholm för 25 år sen. Deras tidlösa och klassiska mode finns idag på 30 marknader med 50 egna butiker och 600 premium retailers.


Pressbild: Filippa K

Budgetprocessen har tidigare skett i Excel och varit tidskrävande. Planacy kommer nu förenkla och effektivisera Filippa K’s finansiella budget och prognosprocess med drivarbaserade element för sälj och personal. Dessutom kommer de på ett smart sätt kunna använda sig av automatiska fördelningsnycklar för att få en bättre och mer korrekt detaljerad budget och prognos.

Med integrationer till deras befintliga Qlik Sense plattform minskar de även underhållet och förbättrar den löpande uppföljningen.

Affären och implementationen genomfördes av vår partner Millnet BI.

Läs mer om Filippa K.

Det svenskgrundade betaltjänstbolaget Trustly vill minska den administrativa bördan samt öka nyttan och värdet med budget och prognosarbetet.

Trustly grundades så sent som 2008 och har idag över 200 anställda i 5 länder vars mission är att göra det enkelt att betala online. Med en fenomenal tillväxt om i genomsnitt 90% per år sista fem åren finns man nu på 29 marknader med en omsättning överstigande 500 Miljoner kronor.

Pressbild: Trustly

Med en sådan tillväxt som Trustly uppvisar är det viktigt att man har systemstöd som förenklar processer och samtidigt bidrar till ett ökat värde för verksamheten. Det är en av anledningarna till att man väljer Planacys plattform för att bedriva sin budgetprocess. En plattform som initialt kommer stödja drivarbaserade budgetprocesser för Personal, Sälj och Resultaträkning och som enkelt kommer kunna kompletteras med fler verksamhetsanpassade och drivarbaserade processer.

Arbetet administrerades tidigare i Excel men med Planacy som de väljer att integrera med Qlik Sense kommer Trustly nu kunna genomföra prognosprocesser mer frekvent och med en ökad nytta och kvalité.

Läs mer om Trustly.

Med en förvärvsstrategi och kraftig tillväxt behövde Combined Excellence en konfigurerbar budgetplattform som på ett bra sätt samordnar dotterbolagens budget och prognoser.

Combined Excellence är en entreprenörsdriven koncern för spjutspetsbolag inom digitalisering. Med 10 varumärken och 260 anställda i 8 städer runt om i Sverige digitaliserar man genom sina verksamhetsbolag varumärken, tjänster och företag.

Pressbild: Combined Excellence

Som för många bolag genomfördes budgetarbetet mestadels i Excel. Något som för Combined Excellence med kraftig tillväxt, flertalet dotterbolag och en förvärvsstrategi skapade en hel del utmaningar med att koordinera och harmonisera arbetet.

Med Planacy har man fått en plattform som stödjer deras personal- och resultatbudget och som dessutom ger dem bra koll på budgeteringen av koncernintern försäljning av framförallt tjänster samtidigt som flexibiliteten i plattformen stödjer deras förvärvsstrategi. På sikt ser de även möjligheten att bredda plattformen och vässa bl.a. sin försäljningsbudgetering med hjälp av Planacy.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner ViewBase.

Läs mer om Combined Excellence.

Planacy genomför en vd-succession för att effektivisera teamet. Jimmy Stenqvist Evegård, tidigare operativt ansvarig, utses nu till VD för bolaget. Jimmy tillträder rollen den 1 juli.


Niklas Frost & Jimmy Stenqvist Evegård.

– Jimmy har successivt axlat ledarskapet och har stor tillit från teamet. Jag har personligen arbetat sida vid sida med honom i styrelsen samt tidigare under flera år som CFO på Millnet BI och vet att Jimmy har både kompetensen, engagemanget och drivet för att ta sig an uppgiften som VD i den fasen Planacy nu går in i, säger Mattias Nilsson, styrelseordförande i Planacy.

Tidigare vd och medgrundare, Niklas Frost, ska nu lägga allt sitt fokus på sin passion: produkten. Niklas tar därför nu rollen som CTO och CPO med ansvar för teknik och produktutveckling.

– I den här fasen ställs högre krav på specialisering. Att varje individ i teamet fokuserar och arbetar med sin passion och sina styrkor. För mig är den passionen och styrkan teknik och innovation, för Jimmy är det bolagsbyggande och affär. En succession som känns riktigt bra och rolig, både för mig och bolaget, säger Niklas.

- Det är en spännande och kul utmaning att få ansvaret att tillsammans med teamet leda bolaget igenom nästa fas. Vi står väl rustade inför våra ambitiösa målsättningar och kommer med den här förändringen effektivisera teamet och fortsätta fokusera på att stärka produkten och bolaget för att vinna förtroendet hos fler kunder och partners, säger Jimmy Stenqvist Evegård.

Med en kraftig kundtillväxt under året, nya investerare och delägare tillsammans med den här successionen fortsätter Team Planacy att arbeta mot sin visionen: att bidra till mer framgångsrika företag genom bättre finansiell och operativ planering.

LensWay Group implementerar ett enklare och mer förvaltningsbart systemstöd för Budget och Prognos.

LensWay Group säljer prisvärda optikerprodukter av högsta kvalité. Genom att erbjuda snabba leveranser, konkurrenskraftiga priser och personlig kundservice har LensWay blivit en av optikbranschens ledande och mest välkända aktörer.


Pressbild: LensWay Group

Med ett flertal varumärken och en omsättning en bra bit över en halv miljard kronor vill man förenkla budget och prognosprocessen och samtidigt få ett mer förvaltningsbart systemstöd. Med Planacy kommer LensWay initialt budgetera Försäljning, Personal och Resultaträkning och få en plattform som sömlöst integreras med Tableau.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Sparks.

Läs mer om LensWay.

Convini implementerar Planacy för personal-, fordons- och resultatbudgetering.

Convinis filosofi är att företaget mår bra om medarbetarna mår bra. Något vi på Planacy helt instämmer med. Budget, prognos och planering skapar sällan samma glädje som god mat och gott kaffe men genom att förenkla och förbättra för controllers och slutanvändarna i planeringsprocessen försöker även Planacy bidra till gladare medarbetare och mer välmående företag.


Bild: Convini

Hos Convini kommer Planacy användas för budgetering och prognostisering av verksamhetens resultatenheter tillsammans med drivarbaserade personalbudgetering och fordonsbudgetering. Med Planacy är målet att få en bättre och mer detaljerad budget och en större kontroll över processen.

Convini levererar flexibla helhetslösningar för frukost, lunch, mellanmål och dryck som får medarbetarna att må bättre på jobbet. Efter förvärvet av Kaffeknappen förra veckan är Convini nu närmare 300 anställda och omsätter över 600 miljoner kronor. Läs mer om Convini.

Planacy är glada för att stödja Skärgårdsstiftelsen i sitt viktiga arbete med att bevara och utveckla Stockholms vackra skärgård för nuvarande och kommande generationer.


Pressbild: Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen gör ett viktigt jobb för bevarandet och utvecklandet av Stockholms skärgård och med Planacy kommer verksamheten nu få stöd för ett bättre budget- och prognosarbete. Integrerat med Qlik Sense kommer Planacy förenkla för controllers att förbereda och konsolidera budgeten samtidigt som arbetet förenklas för slutanvändarna där svårigheter och fel minimeras.

Affären genomfördes tillsammans med vår partner Millnet BI.

Läs mer om Skärgårdsstiftelsen.

Initialt är det varumärket Fjällräven inom koncernen som implementerar Planacy för att med högre kvalité få ihop och konsolidera verksamhetens budget.


Pressbild: Fenix Outdoor

Fenix Outdoor är en internationell koncern som med varumärken som Fjällräven, Tierra, svenska Naturkompaniet och tyska Globetrotter utvecklar och säljer kläder och utrustning för natur och friluftsliv. Koncernens totala omsättning uppgår till över 5 miljarder SEK med 2.200 anställda där Fjällräven utgör över 1 Miljard SEK av koncernens omsättning.

Fjällräven vill nu öka det kollaborativa arbetet mellan olika avdelningar och länder samt öka samsynen kring den lagda budgeten och väljer därför att implementera Planacy. Planacy ersätter Excel och kommer stödja budget och prognosprocessen med drivarbaserade element för Inköp, Lager, Försäljning, Personal och Resultaträkning. Med integrationer till befintlig QlikViewplattform och en samstämmighet i processen mellan verksamhetens olika länder förbättras såväl planeringen som uppföljningen.

Affären genomfördes tillsammans med vår partner Millnet BI.

Läs mer om Fenix Outdoor och Fjällräven.

Med hjälp av anpassade och logiska budgetdrivare vill Kvadrat få bättre kontroll över sin budget och prognos samtidigt som de enklare kan sprida ansvaret till verksamheten.

Kvadrat erbjuder toppkonsulter inom IT, Teknik och Management friheten att driva egna företag men behålla styrkan i att tillhöra ett väletablerat konsultbolag med kompetenta konsultkollegor. Idag är de 420 konsulter och kollegor på nio kontor runt om i Sverige som tillsammans omsätter över en halv miljard SEK.

Budget och prognosprocessen har tidigare bedrivits i en egenutvecklad Excellösning som har medfört vissa utmaningar. Med Planacy får Kvadrat en planeringsplattform för Försäljning, HR och Resultaträkning som med smarta och för verksamheten anpassade drivare bidrar till en process som hänger ihop och som möjliggör ett spritt budget- och prognosansvar. De får en ökad kontroll över planeringsprocessen som även integreras med Qlik Sense®.

Affären genomfördes tillsammans med vår partner Millnet BI.

Läs mer om Kvadrat.