Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Nyheter

Här publicerar vi nyheter om Planacy, våra kunder och partners samt kommande marknadsaktiviteter. Följ vår resa mot visionen att hjälpa företag att bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande.

Filtrera på:  Alla  Event  Planacy  Kunder 

Under det senaste kalenderåret kan Planacy uppvisa en tillväxt på närmare 100% av vår ARR. Nu gör vi oss redo för en ännu större tillväxt under 2020 – och en expansion i Europa. 
- Med den skandinaviska marknadens mest innovativa och kraftfulla planeringsplattform är vi nu redo att kliva ut på en större marknad och fylla det behov som finns där, berättar Jimmy Stenqvist Evegård, CEO på Planacy. 

 

 

Planacy har idag befintliga partners i Malta och Rumänien, men Sverige är ännu vår absolut största marknad där vi samarbetar med några av de mest framstående IT-konsultbolagen inom verksamhetsstyrning. År 2020 kommer därför vårt främsta fokus vara att ingå partnerskap på en bredare marknad i Europa, någonting som Mikael Edh, nybliven Chief Business Development Officer (CBDO) på Planacy, kommer att vara mycket involverad i.

- Vi har en produkt som vi ser saknas runt om i Europa, en unik produkt som är specifikt framtagen för att komplettera moderna business intelligence system med budget och prognos, förklarar Mikael.

Som en del i expansionen har Planacy nyligen rekryterat Elisabet Norrgård till rollen som Growth Marketing Manager, samt Emelie Svensson som Business Developer. Emelie kommer främst att stödja befintliga och nya partners i andra länder, medan Elisabets huvuduppgift är att bidra till ytterligare tillväxt genom marknadsföringsinsatser.

- Det känns fantastiskt att få arbeta inom IT branschen igen, särskilt på Planacy som har ett extremt drivet och talangfullt team. Jag ser fram emot att med mina kunskaper bidra till företagets fortsatta utveckling, säger Elisabet.

Det är tydligt att övergången från att arbeta med budget och prognos i Excel till moderna och kraftfulla plattformar har påbörjats. Som en betydande aktör kommer Planacy under de närmsta åren att inta en ledande roll i Europa.

- Det är ett ambitiöst mål som vi med spänning och tillförsikt ser fram emot att förverkliga, avslutar Jimmy.

Den världsledande leverantören av indirekta däcktrycksövervakningssystem, NIRA Dynamics, har valt Planacy som sin lösning för budget, prognos och planering. De letade efter ett system som kunde förbättra budgetarbetet, särskilt gällande personalbudgetering och projekt. Genom vår partner Drake Analytics blev de introducerade för Planacy som i sin tur kunde erbjuda en mer effektiv och värdeskapande lösning.

NIRA Dynamics använder idag Planacy för budgetering, rullande prognoser och även delar av den operativa planeringen. Bland annat jobbar de i Planacy med HR och personal-, projekt- och säljbudgetering. Dessutom har de genom integrationen med Qlik Sense en sammanhängande lösning även för analys och rapportering.

NIRA Dynamics själva upplever systemet som flexibelt och anpassningsbart med smidiga integrationer till deras BI-plattform och tydlig hierarki. Dessutom tycker de att det är skönt att slippa Excel.

Friskvårdskedjan Actic tyngdes av tidskrävande budgetprocesser och var i behov av ett system som kunde underlätta och effektivisera deras planeringsprocess. Under sommaren 2019 investerade de i planeringsplattformen Planacy för att få hjälp med detta.

 

Med Planacy har Actic lämnat en tidskrävande budgetprocess bakom sig för ett snabbare och smidigare arbete genom rullande prognos. Bland annat kan de nu enkelt generera prognosförslag för de olika anläggningarna. Planacys plattform hanterar flera olika processer för Actics räkning, bland annat medlemsintäkter, hyres- och personalkostnader samt valutahantering.

— Planacy har hjälpt oss Controllers att ta kontrollen över prognosprocessen. Vi har skapat ett homogent arbetssätt där vi nu gör lika på samtliga anläggningar och har nu minskat administrationen för våra kollegor i den operativa verksamheten, säger Martin Lundqvist, Head of Business Controlling på Actic Group. 

 

Actic är en ledande friskvårdskedja med 180 träningscenter och 228 000 medlemmar i fyra länder. Redan 1981 öppnades deras första gym i Sverige och med 120 anläggningar från norr till söder är Sverige deras absolut största marknad. Actic strävar efter att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera människor. Läs mer om Actic

Familjeägda Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag med 800 anställda och över 5 miljarder i omsättning. Under våren 2019 investerade man i ett modernt och innovativt systemstöd för en bättre och mer kvalitativ budget- och prognosprocess.

Med Planacy effektiviserar man administrationen och arbetet med de finansiella budget- och prognosprocesserna samtidigt som man möjliggör en ökad delegering och kvalité på arbetet. Integrerat med befintlig Business Intelligence plattform från Qlik utnyttjar man dessutom investeringen man redan gjort och styrkorna som Qlik’s plattform erbjuder. Upplands Motor får på så vis med Planacy och Qlik en sammanhängande och kraftfull lösning för budget, prognos, uppföljning och analys som stödjer verksamheten i deras fortsatta tillväxt.

Upplands Motor etablerades redan 1964 och säljer nya och begagnade bilar tillsammans med service och verkstadstjänster. Idag arbetar man med bilmärkena Volvo, Ford, Dacia och Mercedes på sina nio anläggningar runt om i Uppland. Läs mer om Upplands Motor.

Affären genomfördes av vår partner Millnet BI.

Europas snabbast växande mikro-mobilitets-bolag, VOI Technology, implementerar Planacy för en enklare och mer strukturerad finansiell planeringsprocess.

Få kan ha missat VOI Technologys imponerande framfart med sina elektriska scooters. Sedan lanseringen i Stockholm i september 2018 har de idag över 30.000 scootrar i 25 städer i 11 länder, så som Paris, Madrid, Oslo, Lissabon och München. Med över 400 anställda ett år efter lansering och en så pass kraftig tillväxt behövs system som är enkla och som stödjer verksamheten. Valet föll på Planacy för en mer strukturerad, effektiv och tillväxtstödjande budget- och prognosprocess.

I kraftiga tillväxtbolag tenderar den finansiella prognosen att ständigt behöva uppdateras för att de finansiella planerna ska vara aktuella. Då håller sällan kalkylark som verktyg.

Med Planacy kommer VOI få en plattform anpassad efter deras verksamhet och som kan växa tillsammans med bolaget. En plattform som är enkel att använda och som stödjer verksamheten i deras arbete och fortsatta hypertillväxt. I Planacy kommer VOI arbeta med den finansiella budgeten och det löpande arbetet med uppdaterade prognoser över såväl intäkter som kostnader.

Läs mer om VOI Technology, deras imponerande framfart och resan mot visionen om städer fria från buller och föroreningar. 

 

Som en av de mest erfarna Qlik-konsulterna på den rumänska marknaden har Q&Q Info valt att bredda sitt kund- och värdeerbjudande med Planacy.

Likt många Qlik-konsulter världen över har man noterat ett stort behov hos sina kunder av att komplettera ett av marknadens bästa Business Intelligence-system med en best-of-breed plattform för budget, prognos och planering. En plattform som lika agilt som Qlik kan anpassas i sin helhet för kundens processer och skapa så stor nytta och värde som möjligt för verksamheten.

QQinfo and Planacy

Med Planacy kommer Q&Q Info nu erbjuda företag på den rumänska marknaden att utnyttja sina gjorda investeringar i datamodeller och analys för att få en sammanhängande och sömlöst integrerad budget-, prognos- och planeringsprocess.

“Som en av Rumäniens mest erfarna Qlik Partner med en hög kompetens inom området budget och prognos är vi väldigt glada att QQ Info valt att ingå partnerskap med Planacy för att kunna erbjuda sina kunder en enklare, effektivare och mer värdeskapande budget och prognos. Vi ser fram emot att kicka igång partnerskapet tillsammans med QQ och känna av den Rumänska marknaden för att succesivt skapa en ny geografisk marknad för Planacy.”, säger Jimmy Stenqvist Evegård, VD på Planacy.

Q&Q är partner med Qlik och specialiserade på deras produktplattform sen 2005 och har sen start levererat Planacyexpertis till över 150 kunder. Läs mer om Q&Q Info.

Tillsammans med ViewBase effektiviserar Planacy ett kommunalt el- och vattenbolags budget- och prognosprocess.

Vår partner ViewBase levererar experttjänster inom Business Intelligence och har sen länge en gedigen kompetens inom energi och elnätsbolag. Genom sin verksamhetsanpassade lösning för energibolag - eView – sätter de samman en integrerad beslutslösning för sina kunder, automatiserar processerna för uppföljning och analys och gör data och information tillgänglig i ett modernt gränssnitt byggt med marknadens bästa BI-system.

Många energi- och elnätsbolag har länge brottats med mindre effektiva budget- och prognossystem. Något ViewBase, med verksamhetskompetensen de besitter inom branschen, nu adresserar. Med Planacy integrerat med Qlik eller Power BI avser man ersätta de föråldrade, men fortfarande vanligen förekommande, system som används för att automatisera och effektivisera budget- och prognosprocesserna för deras kunder inom branschen.

Tillsammans ersätter ViewBase och Planacy nu ett kommunalt el- och vattenbolags äldre system för att modernisera och förenkla deras finansiella planeringsprocesser. Med Planacy kommer kunden budgetera såväl intäkter som kostnader och personal i kund- och verksamhetsanpassade mallar med automatiserade data- och analysintegrationer.

Med den bransch- och verksamhetsspecifika kompetensen som ViewBase besitter inom energi-, elnäts- och vattenbolag erbjuder man nu sina kunder i branschen en sammanhängande och kraftfull lösning - eView och Planacy - som förenklar, automatiserar och effektiviserar både uppföljningen och planeringen.

Välkommen att kontakta ViewBase om ni önskar veta mer om deras lösningar för energibolag eller deras andra verksamhetsanpassade lösningar för e-handel och restaurang.

 

Efter en intensiv utvecklingsperiod releaser vi idag version 4.0 av, vad vi vågar påstå, den skandinaviska marknadens mest moderna och innovativa plattform för budget, prognos och planering.

Med Planacy 4.0 har vi fortsatt utvecklingen i linje mot vår vision om att förenkla och effektivisera arbetet med budget, prognos och planering för att skapa möjligheter till mer framåtblickande och framgångsrika företag och verksamheter.

Planacy 4.0 är en innehållsrik release med en mängd uppdateringar och nyheter. Nyheter som förenklar såväl administrationen som implementationen och konfigurationen av plattformen tillsammans med ny kraftfull funktionalitet i inmatningsmallar för slutanvändarna.

Releasen innehåller bland annat ett omdisponerat och uppdaterat administrativt gränssnitt med en kraftigt förbättrad användarhantering och rättighetsstyrning. Samt förenklad scenariohantering för att ännu smidigare kunna rulla ut nya budget- och prognosrundor - med några få knapptryck – adderat med en uppdaterad mailfunktionalitet för att effektivare driva på processen.

Konfigurationen av inmatningsmallar i Planacy 4.0 bjuder på en hög grad av uppdaterade möjligheter att skapa mallar som är mer överskådliga, grafiska och stödjande för slutanvändare. Dessutom innehåller mallarna ny kraftfull funktionalitet som exempelvis låsning av celler på aggregerade nivåer med möjlighet att omfördela underliggande värden utan att den låsta totalnivån förändras. Mind-blowing? Vi vet. 😊

Mycket? Vi vet det också. Och som vanligt i våra releaser har även ett stort fokus legat på att förbättra prestandan för kunder med stora datamängder och mallar. Samt även passat på att vidareutveckla vår editor för drivningar för att hantera fler och mer komplexa drivningar och beräkningar enkelt och förvaltningsbart. 

Allt som allt vågar vi påstå att releasen av Planacy 4.0 och kraftfullheten i plattformen tar oss långt närmare vår vision.

Kontakta oss idag så berättar och visar vi med stolthet nyheterna i plattformen och hur ni med hjälp av Planacy kan förenkla och effektivisera ett mer värdeskapande budget, prognos och planeringsarbete.

Har ni redan Planacy? Kontakta er Planacypartner för att boka in en uppgradering till senaste version för att ta del av den nya funktionaliteten.

P.S. För er som Planacypartner innehåller releasen en rad nya funktioner och förbättringar för att effektivisera implementationen och konfigurationen. Med hjälp av Planacy 4.0 kommer ni tidseffektivt kunna leverera än mer värde till era kunder.

Vi på Planacy är oerhört stolta över våra partners som på ett utomordentligt sätt bidrar till vår framgång. Därför är det alltid extra kul att kunna lyfta fram dem och hylla dem för deras arbete.

För mindre än 2 år sedan började Planacy att exekvera mot sin partnerstrategi. En strategi som innebär att vi samarbetar med de mest progressiva konsultbolagen inom Business Intelligence och verksamhetsstyrning. Partnerbolag som delar vår vision och vill bidra till bättre och mer framgångsrika företag och verksamheter genom enklare och mer värdeskapande budget, prognos och planering.

Vald strategi innebär att våra kunder får en partner med hög kompetens inom såväl budget-, prognos- och planeringsprocesser som inom Business Intelligence och Analytics. En partner som med djup kompetens tillför stor verksamhetskunskap och levererar maximalt kundvärde genom effektivare och mer integrerade processer.

Vi vill därför lyfta fram de partners som under 2018 utmärkt sig lite extra och därför gjort sig förtjänta av utmärkelser för året som gått.

 

Först men absolut långt ifrån minst:

Med en exemplarisk tydlighet i kommunikation av Planacy på hemsida, hög säljaktivitet samt ett dedikerat konsultteam har man inte bara vunnit förtroendet hos en mängd nya kunder under året. Man har även breddat Planacy hos befintliga kunder och utökat kundvärdet med plattformen. Samt genom kompetenta och vetgiriga konsulter på ett föredömligt sätt bidragit till utvecklingen av Planacy som Budget, Prognos och Planeringsplattform. Stort Grattis till Planacy Partner of the Year 2018 – Millnet BI.

 

Vi har vunnit ett flertal otroligt duktiga partners under året som alla kommit igång väl med Planacy som en del av sin affär:

Som experter på Business Intelligence och Data Analytics har man kompletterat sitt befintliga kund- och värdeerbjudande med Planacy. Och med en tydlig kommunikation av värdet med Planacy och hög ambition om att skapa en framgångsrik Planacyaffär har man på ett bra sätt visat sig kunna leverera än mer brighter businesses med en mer värdeskapande Budget, Prognos och Planeringsprocess för såväl befintliga som nya kunder. Grattis till Planacy Rookie Success of the Year 2018 – Sparks.

 

Och vad gäller att leverera värde så sticker alltid några affärer ut lite extra under ett år:

Som helt ny Planacypartner lyckades man inte bara genomföra sin första Planacyaffär på ett framgångsrikt sätt med en bra implementation, högt kundvärde och nöjd kund. Utan man lyckades även, med sin första Planacyaffär, leverera årets mest värdefulla Customer Deal. Grattis Drake Analytics till utmärkelsen Planacy Customer Deal of the Year 2018.

 

Avslutningsvis vill vi tacka samtliga våra partners för ert förtroende, engagemang och driv. Vi ser fram emot långa och framgångsrika samarbeten med er alla i vår gemensamma strävan mot visionen om mer framåtblickande och framgångsrika företag och verksamheter!

Läs mer om våra Partners.

Planacy ingår partnerskap med Business Vision. En Microsoft Guldpartner med gedigen kompetens inom Business Intelligence, Data Analytics, Data Warehouse och planeringsprocesser.

Med över 40 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg levererar Business Vision i nära samarbete med sina kunder lösningar som gör skillnad. Lösningar som gör kunderna mer datadrivna och bidrar till att enklare kunna ta beslut.

”När vi frågade Microsoft Sverige om vilka deras främsta Business Intelligence partners är var de snabba med att nämna Business Vision. En kompetens vi snabbt fick bekräftat i våra gemensamma dialoger under hösten.” säger Jimmy Stenqvist Evegård, CEO på Planacy.

”Med glädje och stor tillförsikt välkomnar vi Michael Bjelvenmark och hela hans team på Business Vision som Planacypartner. Med Planacy i deras produkt- och tjänsteportfölj är vi övertygade om att Business Vision kommer leverera ett stort värde för sina kunder och vi ser fram emot att aktivera dem som Planacypartner kommande veckor.” fortsätter Jimmy.

Business Vision är specialiserade på Microsofts BI, Data och AI plattform. De levererar produkter och tjänster inom Business Intelligence, Data Analytics och Data Warehouse tillsammans med lösningar för Budget och Planering till några av Sveriges ledande varumärken inom branscher som Bank och Försäkring, Telecom, Fastigheter, Retail och Industri. Nu kompletterar de sitt erbjudande med Planacy.

Läs mer om Business Vision.