Wise Group

Kunden bedrev sitt budget- och prognosarbete i ett flertal Excelark. De saknade ett tydligt workflow samtidigt som kalkylbladen var avancerade med en hög grad av komplexitet. Med Planacy har de fortfarande en komplex budget- och prognosprocess men som är enkel att administrera och använda. Tack vare ett stort antal drivarbaserade mallar för försäljning, personal och underkonsulter som driver in på rätt konto och kostnadsställen underlättar Planacy deras arbete med budgetering och prognostisering.

  Största värdet med Planacy är tryggheten det ger i siffrorna.

Planacy och Millnet BI har även varit två av få leverantörer som faktiskt hållit vad man lovat då man levererade på utsatt tid och höll kostnaderna enligt satt estimat.

— Camilla Molin, Controller Wise Group

Vem passar Planacy för?

Våra kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av ett planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser. Läs mer om vilka processer vi stödjer.

Vanligtvis ser verksamheterna väldigt olika ut med olika typer av problem och utmaningar i arbetet med att blicka framåt. För våra kunder är det därför viktigt att systemet är flexibelt och kan anpassas efter deras verksamhet och komplexitet. Vilket är en av de främsta styrkorna med Planacy.

Vill du bli kontaktad för att få veta mer om våra kundreferenser, deras arbetssätt och hur Planacy skulle kunna hjälpa er att lyfta blicken och få ett mer värdeskapande planeringsarbete? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till er.