Wise Group

Wise Group bedrev sitt budget- och prognosarbete i ett flertal Excel-ark. De saknade ett fungerande workflow samtidigt som kalkylbladen var avancerade och komplexa. Med Planacy har de fortfarande en komplex budget- och prognosprocess men som är enkel att administrera och använda. Tack vare ett stort antal drivarbaserade mallar för försäljning, personal och underkonsulter som driver in på rätt konto och kostnadsställen underlättar Planacy Wise Groups arbete med budgetering och prognostisering.

  Största värdet med Planacy är tryggheten det ger i siffrorna.

Planacy och Millnet BI har även varit två av få leverantörer som faktiskt hållit vad man lovat då man levererade på utsatt tid och höll kostnaderna enligt satt estimat.

— Camilla Molin, Controller Wise Group

Vem passar Planacy för?

Planacys kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av ett planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser. Läs mer om vilka processer Planacy stödjer.

Vanligtvis ser verksamheterna väldigt olika ut. De har olika typer av problem och utmaningar i arbetet med att blicka framåt. För våra kunder är det därför viktigt att systemet är flexibelt och kan anpassas utefter deras verksamhet och komplexitet. Planacys unika konfigurerbarhet är en av plattformens främsta styrkor och uppfyller kundernas behov av flexibilitet.

Vill du veta mer om Planacys kundreferenser och deras arbetssätt?