Weber Saint Gobain

Som många andra företag hade Weber Saint Gobain en Excelbaserad lösning med ett stort antal ark som hanterades manuellt. Processen var intensiv, långdragen och svåradministrerad. Med Planacy har Weber fått en lösning som är lätt att administrera och ger en bra överblick för företagets controllers, samtidigt som den är enkel för användarna att förstå och arbeta med. Lösningen är drivarbaserad med bl.a. personal, försäljning, produktion och kostnader på konto och kostnadsställe.

  Planacy gör oss mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess.

Jag som ansvarig har med Planacy fått en helt annan överblick och tillit till budgetprocessen och det har även blivit enklare för användarna att mata in sina budgetvärden. Nu ser vi även andra användningsområden där vi håller på att implementera Planacy för en nyckeltalsrapportering som vi gör inom hela koncernen.

— Karl Nordhill, Finance Manager Saint Gobain Sweden

Vem passar Planacy för?

Planacys kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av ett planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser. Läs mer om vilka processer Planacy stödjer.

Vanligtvis ser verksamheterna väldigt olika ut. De har olika typer av problem och utmaningar i arbetet med att blicka framåt. För våra kunder är det därför viktigt att systemet är flexibelt och kan anpassas utefter deras verksamhet och komplexitet. Planacys unika konfigurerbarhet är en av plattformens främsta styrkor och uppfyller kundernas behov av flexibilitet.

Vill du veta mer om Planacys kundreferenser och deras arbetssätt?