Mercuri Urval

För att bättre kunna planera och styra sin konsultverksamhet enligt uppsatta och överenskomna målsättningar valde Mercuri Urval att implementera Planacy som ett operativt planerings- och verksamhetsstöd. Något som tidigare gjordes i Excel och ett annat kundunikt system. Därefter har processen breddats för att idag även stödja, förbättra och effektivisera planering och prognostisering av deras konsulters och säljares kundengagemang och försäljning.

  Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt.

Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.

— Luting Mao, Head of Group Control Mercuri Urval

Vem passar Planacy för?

Planacys kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av ett planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser. Läs mer om vilka processer Planacy stödjer.

Vanligtvis ser verksamheterna väldigt olika ut. De har olika typer av problem och utmaningar i arbetet med att blicka framåt. För våra kunder är det därför viktigt att systemet är flexibelt och kan anpassas utefter deras verksamhet och komplexitet. Planacys unika konfigurerbarhet är en av plattformens främsta styrkor och uppfyller kundernas behov av flexibilitet.

Vill du veta mer om Planacys kundreferenser och deras arbetssätt?