Kvdbil

Kvdbil var i behov av en flexibel planeringsplattform som kunde anpassas efter deras verksamhet och process. Ett systemstöd som av slutanvändarna och administratörerna upplevdes som enklare att både använda och administrera samtidigt som det minskade tiden som de la på sitt budget och prognosarbete. I Planacy arbetar Kvdbil med en verksamhetsanpassad process för budgetering av begagnade bilar som driver intäkter och kostnader till resultatbudgeten tillsammans med drivarbaserad personalbudgetering för alla anställda.

  Enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt.

Kombinationen av enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet gjorde att vårt val föll på Planacy. En plattform som stödjer vår verksamhet och som vi kommer kunna växa med.

— Olof Andersson, CFO Kvdbil

Vem passar Planacy för?

Planacys kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av ett planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser. Läs mer om vilka processer Planacy stödjer.

Vanligtvis ser verksamheterna väldigt olika ut. De har olika typer av problem och utmaningar i arbetet med att blicka framåt. För våra kunder är det därför viktigt att systemet är flexibelt och kan anpassas utefter deras verksamhet och komplexitet. Planacys unika konfigurerbarhet är en av plattformens främsta styrkor och uppfyller kundernas behov av flexibilitet.

Vill du veta mer om Planacys kundreferenser och deras arbetssätt?