HSB ProjektPartner

HSB ProjektPartners process för budgetering och prognostisering är komplex och affärskritisk. Därför behövde de en plattform som är flexibel och som samtidigt kan hantera komplexiteten. När de skulle ersätta deras befintliga lösning från Mercur valde HSB ProjektPartner Planacy för deras budget- och prognosprocess med integration mot Qlik Sense för uppföljning och analys. Med Planacy har HSB ProjektPartner nu en flexibel lösning för planering som stödjer ett flertal budgetprocesser där huvudprocessen avser projektbudgetering av nyproduktion med drivande logik för successiv vinstavräkning (SVA). Därtill har de processer för administrativa kostnader samt förvaltningsfastigheter som tillsammans ger kunden möjligheten till en högre detaljeringsgrad för framtida upparbetning och prognos på ett sätt de inte hade tidigare.

  Planacy känns fräscht och användarvänligt.

Vi ser nu till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess.

— Robert Nauclér, Business Controller HSB ProjektPartner

Vem passar Planacy för?

Planacys kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av ett planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser. Läs mer om vilka processer Planacy stödjer.

Vanligtvis ser verksamheterna väldigt olika ut. De har olika typer av problem och utmaningar i arbetet med att blicka framåt. För våra kunder är det därför viktigt att systemet är flexibelt och kan anpassas utefter deras verksamhet och komplexitet. Planacys unika konfigurerbarhet är en av plattformens främsta styrkor och uppfyller kundernas behov av flexibilitet.

Vill du veta mer om Planacys kundreferenser och deras arbetssätt?