Clear Channel

Med Planacy har Clear Channel lämnat ett tidskrävande och osäkert Excel bakom sig till förmån för ett mer överskådligt och strukturerat arbetssätt för budget och prognos. Clear Channel använder Planacy för konto- och kostnadsbudgetering på många dimensioner tillsammans med en detaljerad personalbudgetering.

  Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar till ett mer strukturerat och överskådligt arbetssätt gällande budget och prognos.

Implementationen var snabb och effektiv och vi nådde projektets tids- och budgetmål. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar, exempelvis genom införandet av en mer detaljerad HR- och personalmodul. Vi har nu beslutat att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.

— Björn Fröblom, FP&A Clear Channel Scandinavia

Vem passar Planacy för?

Våra kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av ett planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser. Läs mer om vilka processer vi stödjer.

Vanligtvis ser verksamheterna väldigt olika ut med olika typer av problem och utmaningar i arbetet med att blicka framåt. För våra kunder är det därför viktigt att systemet är flexibelt och kan anpassas efter deras verksamhet och komplexitet. Vilket är en av de främsta styrkorna med Planacy.

Vill du bli kontaktad för att få veta mer om våra kundreferenser, deras arbetssätt och hur Planacy skulle kunna hjälpa er att lyfta blicken och få ett mer värdeskapande planeringsarbete? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till er.