Actic Group

Actic är en ledande friskvårdskedja med 180 anläggningar i fyra länder. Actic behövde ett system som skulle minska administrationen och effektivisera deras planeringsprocess för samtliga anläggningar och funktioner. Med Planacy har Actic lämnat en tidskrävande budgetprocess bakom sig för ett snabbare och smidigare arbete genom rullande prognoser. Planacys plattform hanterar bland annat Actics medlemsintäkter, operativa kostnader samt valutahantering.

  Planacy har hjälpt oss Controllers att ta kontrollen över prognosprocessen.

Med Planacy arbetar vi nu iterativt med rullande prognoser. Vi har skapat ett homogent arbetssätt där vi nu gör lika på samtliga anläggningar. Samt minskat administrationen för våra kollegor i den operativa verksamheten.

— Martin Lundqvist, Head of Business Controlling på Actic Group

Vem passar Planacy för?

Planacys kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av ett planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser. Läs mer om vilka processer Planacy stödjer.

Vanligtvis ser verksamheterna väldigt olika ut. De har olika typer av problem och utmaningar i arbetet med att blicka framåt. För våra kunder är det därför viktigt att systemet är flexibelt och kan anpassas utefter deras verksamhet och komplexitet. Planacys unika konfigurerbarhet är en av plattformens främsta styrkor och uppfyller kundernas behov av flexibilitet.

Vill du veta mer om Planacys kundreferenser och deras arbetssätt?