Nöjda Planacykunder

Företag med en effektiv och mer värdeskapande planeringsprocess!

Nöjda Planacykunder

Företag med en effektiv och mer värdeskapande planeringsprocess!

Nöjda Planacykunder

Planacy AB grundades 2015, men dessförinnan ligger år av agil produktutveckling för att skapa en modern och flexibel planeringsplattform för finansiell och operativ planering. Idag är Planacy den innovativa utmanaren i Skandinavien, tack vare sin unika flexibilitet och konfigurerbarhet.

Över 70 företag har redan valt Planacy som sin primära planeringsplattform för att förenkla sin planeringsprocess och skapa förutsättningar för ett mer värdeskapande budget-, prognos- och planeringsarbete. Kunder som ger Planacy bra betyg och goda referenser.

Planacykunder

80

Planacyanvändare

4008

  Planacy har hjälpt oss Controllers att ta kontrollen över prognosprocessen.

Med Planacy arbetar vi nu iterativt med rullande prognoser. Vi har skapat ett homogent arbetssätt där vi nu gör lika på samtliga anläggningar. Samt minskat administrationen för våra kollegor i den operativa verksamheten. 

— Martin Lundqvist, Head of Business Controlling på Actic Group

  Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar till ett mer strukturerat och överskådligt arbetssätt gällande budget och prognos.

Implementationen var snabb och effektiv och vi nådde projektets tids- och budgetmål. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar, exempelvis genom införandet av en mer detaljerad HR- och personalmodul. Vi har nu beslutat att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder. 

— Björn Fröblom, FP&A Clear Channel Scandinavia

  Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete.

Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe. 

— Mia Arnelund, CFO Filippa K

  Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet.

Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste". Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna. 

— Tobias Alvers, Business Controller Haglöfs

  Planacy känns fräscht och användarvänligt.

Vi ser nu till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess. 

— Robert Nauclér, Business Controller HSB ProjektPartner

  Enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt.

Kombinationen av enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet gjorde att vårt val föll på Planacy. En plattform som stödjer vår verksamhet och som vi kommer kunna växa med. 

— Olof Andersson, CFO Kvdbil

  Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt.

Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå. 

— Luting Mao, Head of Group Control Mercuri Urval

  Planacy gör oss mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess.

Jag som ansvarig har med Planacy fått en helt annan överblick och tillit till budgetprocessen och det har även blivit enklare för användarna att mata in sina budgetvärden. Nu ser vi även andra användningsområden där vi håller på att implementera Planacy för en nyckeltalsrapportering som vi gör inom hela koncernen. 

— Karl Nordhill, Finance Manager Saint Gobain Sweden

  Största värdet med Planacy är tryggheten det ger i siffrorna.

Planacy och Millnet BI har även varit två av få leverantörer som faktiskt hållit vad man lovat då man levererade på utsatt tid och höll kostnaderna enligt satt estimat. 

— Camilla Molin, Controller Wise Group

Vem passar Planacy för?

Planacys kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av ett planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser. Läs mer om vilka processer Planacy stödjer.

Vanligtvis ser verksamheterna väldigt olika ut. De har olika typer av problem och utmaningar i arbetet med att blicka framåt. För våra kunder är det därför viktigt att systemet är flexibelt och kan anpassas utefter deras verksamhet och komplexitet. Planacys unika konfigurerbarhet är en av plattformens främsta styrkor och uppfyller kundernas behov av flexibilitet.

Vill du veta mer om Planacys kundreferenser och deras arbetssätt?