Budget, prognos och planering

Sömlöst integrerat med er Qlik-plattform

Budget, prognos och planering

Sömlöst integrerat med er Qlik-plattform

Planacy för Qlik®

Planacy är en webbaserad planeringsplattform som genom sömlösa integrationer med er Qlik®-plattform ger er optimala möjligheter till en enklare och mer värdeskapande planeringsprocess.

Genom att integrera planeringsplattformen Planacy med Qlik® utnyttjar ni redan gjorda investeringar i såväl datamodell som analysapplikationer. Ni får en sammanhängande lösning för analys och rapportering och budget, prognos och planering.

Eftersom att datamodeller och analys redan nu finns på plats går det snabbt att komma igång med Planacy. Ni får stöd för alla typer av planering som exempelvis: finansiell budgetering, fasta och rullande prognoser, försäljningsplanering, inköpsplanering och operativ planering som personal, projekt och investeringar. Läs mer om ett urval av processer och funktioner som Planacy stödjer.

Oavsett om ni behöver ett fristående operativt planeringsverktyg för enskilda processer eller en sammanhängande och strömlinjeformad plattform förenklar Planacy ert planeringsarbete. Sömlösa integrationer med QlikView® och Qlik Sense® möjliggör även för en kollaborativ och mer kontinuerlig planering av er verksamhet.

Film: Planacy för Qlik

 

Planacy är en Qlik Technology Partner. Det tekniska partnerskapet mellan Qlik® och Planacy skapar värde för kunder och partners genom innovativa integrationer mellan plattformarna.

Enklare & Snabbare

Planacys tydliga workflow-stöd och det moderna, intuitiva användargränssnittet med kraftfulla funktioner gör det enkelt att budgetera och prognostisera. Med avstämd och kvalitetssäkrad utfallsdata i plattformen kan ni dessutom snabbt skapa en ny budget- eller prognosrunda. Det ger er en bättre framåtblick.

Sömlösa integrationer

Planacy är fullständigt och sömlöst integrerbart med er Qlik®-plattform. Genom integrerade Qlik-objekt och applikationer kan ni snabbt analysera referensdata, budgetdata och flödet i planeringsprocessen. Hitta och analysera i Qlik®-applikationen och hoppa direkt in i budgetmallen med samma urval för att korrigera den pågående budgeten.

Mer värdeskapande

Integrera Planacy med er Qlik®-plattform och få en bättre kontroll över er planeringsprocess, ökad kvalitet på arbetet och ett bättre beslutsunderlag. Ni slipper det manuella arbetet med att samla in data och verifiera att data är korrekt. Ni får analys och data som ni kan lita på, direkt i Planacy. CFO:s och controllers kan istället stödja verksamheten i arbetet och lägga mer tid på analys och andra värdeskapande aktiviteter.

Planacys tydliga workflow-stöd och det moderna, intuitiva användargränssnittet med kraftfulla funktioner gör det enkelt att budgetera och prognostisera. Med avstämd och kvalitetssäkrad utfallsdata i plattformen kan ni dessutom snabbt skapa en ny budget- eller prognosrunda. Det ger er en bättre framåtblick.

Planacy är fullständigt och sömlöst integrerbart med er Qlik®-plattform. Genom integrerade Qlik-objekt och applikationer kan ni snabbt analysera referensdata, budgetdata och flödet i planeringsprocessen. Hitta och analysera i Qlik®-applikationen och hoppa direkt in i budgetmallen med samma urval för att korrigera den pågående budgeten.

Integrera Planacy med er Qlik®-plattform och få en bättre kontroll över er planeringsprocess, ökad kvalitet på arbetet och ett bättre beslutsunderlag. Ni slipper det manuella arbetet med att samla in data och verifiera att data är korrekt. Ni får analys och data som ni kan lita på, direkt i Planacy. CFO:s och controllers kan istället stödja verksamheten i arbetet och lägga mer tid på analys och andra värdeskapande aktiviteter.

Integrera er budget, prognos och planering med er Qlik®-plattform

Planacy är en modern planeringsplattform som integreras med er Qlik®-plattform. Med Planacy får ni en planeringsplattform med en unik flexibilitet och konfigurerbarhet. Fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Boka ett demo-möte eller en webb-demo redan idag.