Budget, prognos och planering

Sömlöst integrerat med er Power BI-plattform

Budget, prognos och planering

Sömlöst integrerat med er Power BI-plattform

Planacy för MS Power BI®

Planacy är en webbaserad planeringsplattform som genom sömlösa integrationer med er Microsoft Power BI-plattform ger er optimala möjligheter till en enklare och mer värdeskapande planeringsprocess.

Genom att integrera planeringsplattformen Planacy med ert MS Power BI utnyttjar ni redan gjorda investeringar i såväl datamodell som analysapplikationer. Ni får en sammanhängande lösning för analys och rapportering och budget, prognos och planering.

Eftersom att datamodeller och analys redan nu finns på plats går det snabbt att komma igång med Planacy. Ni får stöd för alla typer av planering som exempelvis: finansiell budgetering, fasta och rullande prognoser, försäljningsplanering, inköpsplanering och mer operativ planering som personal, projekt och investeringar. Läs mer om ett urval av de processer och funktioner som Planacy stödjer.

Oavsett om ni behöver ett fristående operativt planeringsverktyg för enskilda processer eller en sammanhängande och strömlinjeformad plattform förenklar Planacy ert planeringsarbete. Sömlösa integrationer med ert Microsoft Power BI® tillsammans med Planacys kraftfulla funktioner möjliggör även för en kollaborativ och mer kontinuerlig planering av er verksamhet.

Enklare & Snabbare

Planacys tydliga workflow-stöd och det moderna, intuitiva användargränssnittet med kraftfulla funktioner gör det enkelt att budgetera och prognostisera. Med avstämd och kvalitetssäkrad utfallsdata i plattformen kan ni dessutom snabbt skapa en ny budget- eller prognosrunda. Det ger er en bättre framåtblick.

Sömlösa integrationer

Planacy är fullständigt och sömlöst integrerbart med er MS Power BI-plattform. Genom integrerade Power BI-objekt och applikationer kan ni snabbt analysera referensdata, prognosdata och flödet i planeringsprocessen. Hitta och analysera avvikelser i Power BI-applikationen och hoppa direkt in i prognosmallen med samma urval för att korrigera den pågående prognosen.

Mer värdeskapande

Integrera Planacy med ert MS Power BI® och få en bättre kontroll över er planeringsprocess, ökad kvalitet på arbetet och ett bättre beslutsunderlag. Ni slipper det manuella arbetet med att samla in data och verifiera att data är korrekt. Ni får analys och data som ni kan lita på, direkt i Planacy. CFO:s och controllers kan istället stödja verksamheten i arbetet och lägga mer tid på analys och andra värdeskapande aktiviteter.

Planacys tydliga workflow-stöd och det moderna, intuitiva användargränssnittet med kraftfulla funktioner gör det enkelt att budgetera och prognostisera. Med avstämd och kvalitetssäkrad utfallsdata i plattformen kan ni dessutom snabbt skapa en ny budget- eller prognosrunda. Det ger er en bättre framåtblick.

Planacy är fullständigt och sömlöst integrerbart med er MS Power BI-plattform. Genom integrerade Power BI-objekt och applikationer kan ni snabbt analysera referensdata, prognosdata och flödet i planeringsprocessen. Hitta och analysera avvikelser i Power BI-applikationen och hoppa direkt in i prognosmallen med samma urval för att korrigera den pågående prognosen.

Integrera Planacy med ert MS Power BI® och få en bättre kontroll över er planeringsprocess, ökad kvalitet på arbetet och ett bättre beslutsunderlag. Ni slipper det manuella arbetet med att samla in data och verifiera att data är korrekt. Ni får analys och data som ni kan lita på, direkt i Planacy. CFO:s och controllers kan istället stödja verksamheten i arbetet och lägga mer tid på analys och andra värdeskapande aktiviteter.

Integrera er budget, prognos och planering med er MS Power BI-plattform

Planacy är en modern planeringsplattform som integreras med er MS Power BI®-plattform. Med Planacy får ni en planeringsplattform med en unik flexibilitet och konfigurerbarhet. Fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Boka ett demo-möte eller en webb-demo redan idag.