Planeringsplattformen Planacy

Integrerad med er Power BI-plattform

Planeringsplattformen Planacy

Integrerad med er Power BI-plattform

Planacy för MS Power BI®

Planacy är en webbaserad planeringsplattform som via sömlösa integrationer med er Microsoft Power BI-plattform skapar optimala möjligheter till en enklare, mer flexibel och värdeskapande planeringsprocess.

Genom att integrera er planeringsprocess med ert Power BI utnyttjar ni er redan gjorda investering och får som kund en sammanhängande lösning för såväl analys och rapportering som budget, prognos och operativ planering.

Med datamodeller och analys på plats kommer ni snabbt igång med Planacy och får stöd för alla typer av planering som t.ex. finansiell budgetering, fasta och rullande prognoser, försäljningsplanering, inköpsplanering och operativ planering så som personal, projekt och investeringar etc. Läs mer om ett urval av processer och funktioner osm Planacy stödjer.

Så oavsett om ni behöver ett fristående operativt planeringsverktyg för enskilda processer eller en sammanhängande och strömlinjeformad plattform förenklar Planacy ert planeringsarbete och möjliggör tillsammans med kraftfulla och sömlösa integrationer med Microsoft Power BI® en kollaborativ och mer kontinuerlig planering av er verksamhet.

Enklare & Snabbare

Planacy gör er budgetering och prognostisering enklare och mer effektiv genom ett modernt och intuitivt användargränssnitt med kraftfulla funktioner och ett tydligt workflow-stöd. Med avstämd och kvalitetssäkrad utfallsdata kan ni dessutom snabbt skapa nya budget- och prognosrundor och få en bättre och mer kontinuerlig framåtblick.

Sömlösa integrationer

Planacy är fullständigt och sömlöst integrerat med er Power BI-plattform. I Planacy kan ni genom integrerade Power BI-objekt och applikationer snabbt analysera referensdata, prognosdata och flödet i planeringsprocessen, hitta och analysera avvikelser i Power BI-applikationen och hoppa direkt in i mallen med samma urval för att korrigera den pågående prognosen.

Mer värdeskapande

Planacy integrerat med Power BI® hjälper er att få en bättre kontroll över er planeringsprocess, ökad kvalité på arbetet och bättre beslutsunderlag. Ni slipper det manuella arbetet med att samla in data och verifiera att data är korrekt och kan som CFO/controller istället stödja verksamheten i arbetet och lägga mer tid på analys samt värdeskapande aktiviteter.

Planacy gör er budgetering och prognostisering enklare och mer effektiv genom ett modernt och intuitivt användargränssnitt med kraftfulla funktioner och ett tydligt workflow-stöd. Med avstämd och kvalitetssäkrad utfallsdata kan ni dessutom snabbt skapa nya budget- och prognosrundor och få en bättre och mer kontinuerlig framåtblick.

Planacy är fullständigt och sömlöst integrerat med er Power BI-plattform. I Planacy kan ni genom integrerade Power BI-objekt och applikationer snabbt analysera referensdata, prognosdata och flödet i planeringsprocessen, hitta och analysera avvikelser i Power BI-applikationen och hoppa direkt in i mallen med samma urval för att korrigera den pågående prognosen.

Planacy integrerat med Power BI® hjälper er att få en bättre kontroll över er planeringsprocess, ökad kvalité på arbetet och bättre beslutsunderlag. Ni slipper det manuella arbetet med att samla in data och verifiera att data är korrekt och kan som CFO/controller istället stödja verksamheten i arbetet och lägga mer tid på analys samt värdeskapande aktiviteter.

Budget, prognos och planering integrerat med er Power BI-plattform?

Planacy är en modern plattform som integreras med er Power BI-plattform och som snabbt skräddarsys efter er verksamhet och behov tack vare vår genomtänkta tekniska arkitektur, anpassningsbara moduler och rika utbud av kraftfulla funktioner. Boka ett demomöte eller en webbdemo idag.