Planeringsplattformen Planacy

Sömlöst integrerat med Excel för analys och uppföljning

Planeringsplattformen Planacy

Sömlöst integrerat med Excel för analys och uppföljning

Planacy för Excel

Planacy kan integreras med marknadens ledande Business Intelligence-verktyg, som QlikView®, Qlik Sense®, Tableau® eller Microsoft Power BI®. Men för många företag och organisationer fungerar Excel gott och väl för analys och uppföljning av verksamheten. 

Planacy ersätter inte Excel. Planacy kompletterar Excel. Med Planacy får ni en planeringsplattform som effektiviserar den kollaborativa arbetsprocessen samtidigt som ni slipper allt det manuella arbetet och riskerna som budget och prognos i Excel medför. Med sömlösa dataintegrationer till Excel får ni en sammanhängande lösning för analys och rapportering och budget, prognos och planering. 

Ni får med Planacy stöd för alla typer av planering som exempelvis: finansiell budgetering, fasta och rullande prognoser, försäljningsplanering, inköpsplanering och operativ planering som personal, projekt och investeringar. Läs mer om ett urval av processer och funktioner som Planacy stödjer.

Oavsett om ni behöver ett fristående operativt planeringsverktyg för enskilda processer eller en sammanhängande och strömlinjeformad plattform förenklar Planacy ert planeringsarbete. 

Film: Planacy integrerat med Excel

Enklare & Snabbare

Planacys tydliga workflow-stöd och det moderna, intuitiva användargränssnittet med kraftfulla funktioner gör det enkelt att budgetera och prognostisera. Dessutom, med avstämd och kvalitetssäkrad utfallsdata i plattformen kan ni snabbt skapa en ny budget- eller prognosrunda. Det ger er en bättre framåtblick.

Sömlösa integrationer

Planacy integreras smidigt med Excel för uppföljning och analys. Genom våra Excelintegrationer kan ni snabbt analysera utfallsdata och prognosdata samt göra era egna beräkningar samt analyser av budgeten. Hitta och analysera avvikelser i Excel och hoppa in i Planacy för att korrigera den pågående budgeten.

Mer värdeskapande

Integrera Planacy med Excel för analys och uppföljning och få en bättre kontroll över er planeringsprocess, ökad kvalitet på arbetet och ett bättre beslutsunderlag. Ni slipper det manuella arbetet med att samla in data och verifiera att data är korrekt. CFO:s och controllers kan istället stödja verksamheten i arbetet och lägga mer tid på analys och andra värdeskapande aktiviteter.

Planacys tydliga workflow-stöd och det moderna, intuitiva användargränssnittet med kraftfulla funktioner gör det enkelt att budgetera och prognostisera. Dessutom, med avstämd och kvalitetssäkrad utfallsdata i plattformen kan ni snabbt skapa en ny budget- eller prognosrunda. Det ger er en bättre framåtblick.

Planacy integreras smidigt med Excel för uppföljning och analys. Genom våra Excelintegrationer kan ni snabbt analysera utfallsdata och prognosdata samt göra era egna beräkningar samt analyser av budgeten. Hitta och analysera avvikelser i Excel och hoppa in i Planacy för att korrigera den pågående budgeten.

Integrera Planacy med Excel för analys och uppföljning och få en bättre kontroll över er planeringsprocess, ökad kvalitet på arbetet och ett bättre beslutsunderlag. Ni slipper det manuella arbetet med att samla in data och verifiera att data är korrekt. CFO:s och controllers kan istället stödja verksamheten i arbetet och lägga mer tid på analys och andra värdeskapande aktiviteter.

Integrera en effektivare budget, prognos och planeringsprocess med Excel

Planacy är en modern planeringsplattform som integreras med Excel eller marknadens ledande BI-system. Med Planacy får ni en planeringsplattform med en unik flexibilitet och konfigurerbarhet. Fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Boka ett demo-möte eller en webb-demo redan idag.