Lyft blicken med hjälp av Planacy

Modern Budget, Prognos & Planering för framgångsrika företag!

fast

Snabbt

Snabba upp budgetarbetet, uppdatera prognoserna mer frekvent och öka precisionen i lagda budgetar och prognoser. Med en modern planeringsplattform blir det enklare att bedriva en strukturerad och kontrollerad budget- och prognosprocess.
secure

Säkert

Slipp det manuella arbetet och oron med Exceldokument som ska haverera eller siffror som inte stämmer. Planacy ger er full kontroll över workflow, versioner, konsolidering och över vilka användare som ska få ta del av vad.
customizable

Anpassat

Planacy hanterar komplexa förutsättningar och anpassas efter er verksamhet. Med ett enkelt, modernt och flexibelt användargränssnitt tillsammans med kraftfulla funktioner och intuitiva analysmöjligheter har budgetering och prognostisering aldrig varit roligare.

Weber Saint Gobain

  Planacy gör oss mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess.

Jag som ansvarig har med Planacy fått en helt annan överblick och tillit till budgetprocessen och det har även blivit enklare för användarna att mata in sina budgetvärden. Nu ser vi även andra användningsområden där vi håller på att implementera Planacy för en nyckeltalsrapportering som vi gör inom hela koncernen.

läs mer om våra kunder

Enklare och roligare budget, prognos & planering

Planacy hjälper företag att lyfta blicken och bli mer framåtblickande genom att göra arbetet med budget, prognos och planering såväl enklare som roligare.

Planacy är en modern integrerad planeringsplattform, byggd för att hantera en komplex verklighet, anpassad efter kundens verksamhetsbehov och som enkelt kan vidareutvecklas när förutsättningarna förändras. Med Planacy minskar det tidsödande, manuella och repetitiva arbetet och du får stöd för en snabbare, säkrare, mer kollaborativ och flexibel process. Tillsammans med ett intuitivt och smidigt användargränssnitt får du på så vis en enklare och roligare planeringsprocess med mer tid över till det som skapar värde - den strategiska analysen.

 

 Vill ni veta mer om Planacy?

Produktinformation

 

Boka ett möte med en Planacyexpert

Vill ni prata med en expert eller få en personlig demonstration av Planacy?

Planacy hjälper er spara tid samtidigt som ni ökar kvalitén och kontrollen över er budget- och prognosprocess. Upplev Planacy och diskutera med våra experter om vad en lösning skulle innebära för just er. Boka ett möte med en Planacyexpert idag!

Är ni intresserade av vad ett modernt systemstöd för budget, prognos och planering från Planacy skulle kosta att ha i ert företag?

Fyll då i vår prisförfrågan för ett besked direkt på skärmen.

Boka en Demo Prisförfrågan